received_979986425377976

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ที่ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการจัดงานมหกรรมการค้า การลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “Maesot SEZ Expo 2015” ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน โดยความร่วมมือของ 3หน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดตาก และสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ตามกำหนดการเปิดงานนั้น จะมีตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

received_979986448711307
ทั้งนี้เวลา .9.00 น.ชาวบ้านวังตะเคียน ในนามกลุ่มคนรักษ์ถิ่นที่ทำกิน แม่สอด ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรม ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ราว 50-60 คน ได้พากันเดินทางไปยังพื้นที่จัดงานเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อไปถึงบริเวณหน้าห้างเทสโก้โลตัสซึ่งอยู่ก่อนพื้นที่จัดงาน 500 เมตร ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอส.ในพื้นที่สกัดไว้ โดยชาวบ้านพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่ในการขอยื่นหนังสือ แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอม ล่าสุดเวลา 11.30 น.ชาวบ้านยังคงอ้อนวอนให้เจ้าหน้าที่เปิดทางไปยื่นหนังสือ แต่ได้รับการปฎิเสธ

“หากไม่สามารถเข้ายื่นหนังสือได้ พวกตนจะเดินทางไปยื่นหนังสือฉบับที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ เราหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเห็นใจและเปิดโอกาสให้เดินทางเข้ายื่นหนังสือ”ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าว

ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือที่จะยื่นระบุว่า การใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเอาที่ดินตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปเป็นพื้นที่ราชพัสดุเพื่อทำเขตเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น ได้สร้างความเดือนร้อนและความเสียหายอีกมากให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วังตะเคียนหมู่ 4 และหมู่ 7 เพราะที่ดินผืนนี้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพมาซึ่งได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หากถูกยกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องสูญสิ้นที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณโดยรอบต้องรับผลกระทบจากการสร้างนิคมอุตสาหกรรม

ในหนังสือยังระบุว่า ทางภาครัฐไม่มีความชัดเจนของข้อมูล ไม่มีมาตรการรองรับ ไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและไม่ให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจพัฒนา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบหรือข้อยุติร่วมกัน แต่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารังวัด ชี้แนวเขตในพื้นที่โดยผู้ที่รับผลกระทบได้ยื่นหนังสือคัดค้านกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินและศูนย์ดำรงธรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

หนังสือระบุอีกว่า เพื่อความเป็นธรรม พวกเราขอเรียกร้อง 1.พื้นที่บริเวณนี้ไม่เหมาะสมในการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น หากก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดมลพิษสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนอย่างรุนแรง 2.การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นมูลเหตุที่นำไปสู่การรังวัดออกโฉนดในครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านไม่มีหลักประกันในการตรวจสอบผลกระทบในอนาคต

3.ไม่ให้การรังวัดพื้นที่ของกรมที่ดินจนกว่าการแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติร่วมกัน 4.ให้มีการพิสูจน์สิทธิ์การทำประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 5.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกเลิกคำสั่งที่ 17/2558 หรือชะลอการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจนกว่าจะได้ข้อยุติการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
————-/
ขอบคุณภาพจากเฟสบุคRonnachai Chainiwattana

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.