สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

เกี่ยวกับเรา About Us

สำนักข่าวชายขอบ Transborder News เป็นสำนักข่าวอิสระ ไม่แสวงหากำไร ร่วมก่อตั้งโดยนักข่าวมืออาชีพที่ทำงานข่าวด้านการเมืองในวงการกว่า 3 ทศวรรษ

สำนักข่าวชายขอบมุ่งเน้นทำงานข่าวเพื่อขับเคลื่อนประเด็นของคนชายขอบของสังคม ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน เพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน สะท้อนความเหลื่อมล้ำต่างๆ สร้างธรรมาภิบาล และนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำนักข่าวชายขอบ www.transbordernews.in.th ยังทำหน้าที่เป็นตะกร้าข่าว ผลิตเนื้อหาเพื่อให้สื่ออื่นๆ นำไปใช้ต่อเพื่อเผยแพร่สู่วงกว้าง และร่วมขับเคลื่อนประเด็นเพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายข่าว โดยภารกิจหนึ่งหนึ่งที่สำนักข่าวชายขอบดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการชักชวนเพื่อนๆ สื่อมวลชน ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประเด็นข่าวยากๆ ให้สังคมได้รับรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น ปัญหาที่ดิน ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ ปัญหาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและนโยบายรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้สำนักข่าวชายขอบยังมีภารกิจสนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานข่าวให้กับชุมชนและเยาวชนที่สนใจ โดยการจัดฝึกอบรมให้เป็นนักสื่อสารเบื้องต้น ทั้งการเขียนข่าว เขียนสคูป ถ่ายภาพ ทำคลิป โดยมีช่องทางสื่อสารในหลายๆ สื่อให้ทดลองรายงานข่าว

สำนักข่าวชายขอบ ผลิตงานข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2555 โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรางวัลที่ได้รับ อาทิ

2562 รางวัลสื่อมวลชน จาก สมัชชาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

2563 (2021) รางวัล Journalism for an Equitable Asia, Asia Foundation and Oxfam in Asia

2564 รางวัล รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ สื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย มหาวิทยาลัยรังสิต

On Key

Related Posts

คำประกาศแม่น้ำโขงชี้เขื่อนไม่ใช่พลังงานสะอาด-ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน-สิ่งแวดล้อมรุนแรง แนะรัฐฟังเสียงประชาชน “วิโรจน์”เตรียมส่ง สตง.-ป.ป.ช.จี้นายกฯตรวจสอบอย่างโปร่งใส-รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง อRead More →

ผู้แทนสถานทูตจีนแจงวิสัยทัศน์แม่น้ำโขงให้ชุมชนริมโขง เผย 5 ประเทศร่วมดื่มน้ำสายเดียวกัน  ศ.สุริชัยชี้ความโปร่งใสในการสร้างเขื่อนไม่มีจริง สส.ก้าวไกลถามหามาตรฐานอีไอเอ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.Read More →

แนะดึง ป.ป.ช.-สตง.ตรวจสอบเขื่อนปากแบง “วิโรจน์”ชี้ยุทธวิธีแม่น้ำ 4 สายร่วมกสม.-สภาส่งจัดทำข้อเสนอส่งนายกฯ ผู้นำท้องถิ่นน้อยใจรัฐไม่เคยฟังเสียงชาวบ้าน ระบุพื้นที่เกษตรนับพันไร่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เคยมีหน่วยงานรัฐแจง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อ.Read More →