Category: ต่างประเทศ

เผยเหตุประท้วงใหญ่ในสหรัฐฯ สุดซับซ้อน คนผิวดำ-ผิวสีรุมแฉสุดเหลื่อมล้ำ จำเป็นต้องเดินขบวนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ระบุโควิด 19 ยิ่งทำให้เห็นชัดความแตกต่าง-เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ