สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

แฉแก๊งตุ๋นออนไลน์ยึดเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมันฝั่งลาวเป็นแหล่งใหญ่-ขบวนการค้ามนุษย์หลอกแรงงานไทยไปทำงานสแกมเมอร์-ขายต่อพนักงานเป็นทอดๆ เหยื่อร้องสถานทูตไทยในเวียงจันทน์-ผวจ.เชียงรายแต่ยังไม่คืบ

ชาวกะเหรี่ยงลุ่มน้ำสาละวินร่วมสร้างสถานพยาบาลช่วยผู้หนีภัย-แบ่งเบาภาระ รพ.ชายแดนไทย ผู้ว่าฯ มือตรอ คาดผู้อพยพไม่ทะลักไทยเหมือนปีก่อน เหตุกองทัพพม่ามีกำลังพลไม่เพียงพอ-ไม่กล้าเปิดศึกรอบด้าน ลูกชายโบเมี๊ยะปลุกขวัญยกตัวอย่างรัสเซียบุกยูเครนยังไม่สำเร็จ