สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

ระดมพลังช่วยเด็กไทยในพม่า-นักเรียนนับร้อยต้องการอ่าน-เขียนไทยคงอัตลักษณ์แผ่นดินแม่หลังกลายเป็นคน“พลัดถิ่น”ในดินแดนหม่อง กลุ่มนักวิจัยเพชรบุรีลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางการค้าโบราณ

จีนประโคมข่าวปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงเพิ่ม ระบุแม้ยูนนานแล้งจัดแห้งเขื่อน 43 แห่งแต่เพื่อตอบรับความจำเป็นเร่งด่วนของไทย เอ็นจีโอ-นักกฎหมายรุมสวดยับ ชี้ต้นเหตุเกิดจากเขื่อนแดนมังกร