สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

เผยตรวจพบโควิดในแรงงานข้ามชาติอื้อเหตุรัฐไร้ระบบสุ่มตรวจตั้งแต่ต้น นักวิชาการหวั่นแผนขึ้นทะเบียน-ตรวจเชื้อลูกจ้างผิดกฎหมายเหลว ชี้ค่าใช้จ่ายสูง-ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

แรงงานพม่าโอดถูกสังคมไทยรังเกียจมองเป็นตัวเชื้อโรค-ไม่ขายของให้-ไม่ให้ขึ้นรถโดยสาร-ไม่ให้เช่าห้องแถมต่อต่างๆนานา นักวิชาการแนะรัฐเปลี่ยนมุมมองชี้เศรษฐกิจไทยใช้แรงงานข้ามชาติสูงถึง 10%ของอัตรากำลังแรงงาน

ชาวบ้านบางกลอยกว่า 100 คนลงชื่อทำหนังสือถึง กก.มรดกโลก ยื่น 3 ข้อเรียกร้องขอให้แก้ปัญหาก่อนขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เผยรัฐไม่ทำตามข้อตกลง-แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไม่มีความคืบหน้า

สหรัฐ-ออสเตรเลียหนุนชาวบ้านจัดตั้งสภาประชาชนลุ่มน้ำโขง ไร้เงาจีน นักวิชาการแนะยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่เท่าเทียม ชี้ดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดอนาคตแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์คนชายขอบ 8 องค์กร ลงนามส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์ วราวุธย้ำแนวทางวิถีชุมชนคู่การอนุรักษ์และพัฒนา พร้อมหนุนแก้ปัญหาชาวเล ด้าน หมอโกมาตร ชี้เป็นความก้าวหน้า 10 ปี มติครม.ชาวเล หวังคลอด พรบ.ชาติพันธุ์ในปี 65