สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

พรรคการเมืองว้าโวย ชาวว้าถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง หลังว้าเป็นผู้นำก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรทางเหนือต่อต้านกองทัพพม่า อีกด้านเชื่อเหตุจากปัญหาแย่งท่าเรือในเขตแม่น้ำโขง พื้นที่กองทัพเมืองลา

เบื้องลึกมอญลงนามหยุดยิงกับพม่า หวังได้เปรียบทางการเมือง ด้านผู้นำมอญเรียกร้องกองทัพยุติโจมตีทางทหารในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมสันติภาพ

พลเอกมินอ่องหล่ายยันกองทัพพม่าพร้อมปฎิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ สองกองกำลังชาติพันธุ์ร่วมลงนามหยุดยิง “อองซาน ซูจี” เรียกร้องทุกกลุ่มร่วมลงนามปูทางเจรจาทางการเมือง

ระอุสามเหลี่ยมทองคำ- สหรัฐขึ้นบัญชีดำคิงส์โรมันแหล่งยาเสพติดมีคนไทยร่วมเป็นตัวละครสำคัญ เผยก่อนสร้างขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นหนัก สุดท้ายต่อสายรัฐบาลกลางลาวบีบจนชาวบ้านต้องย้ายหมู่บ้าน

“เจ้ายอดศึก”ประกาศยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเด็กไทใหญ่ ใช้หลักสูตรของตัวเอง เดินหน้าสร้างมหาวิทยาลัยบนดอยไตแลง เชื่อเป็นทางรอดของรัฐฉาน-ทำเป็นตัวอย่างจบโทอายุ 60 ปี

พม่าเปิดปางช้างแห่งแรกในมัณฑะเลย์ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว ยกปางช้างไทยเป็นต้นแบบ “กัญจนา”แนะศึกษารูปให้ลึกซึ้ง เชื่อกระแสชื่มชมวิถีช้างมาแรง เผยเบื้องหลัง “การฝึก”แสนทารุณ