สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกาฉีกหน้าธนาคารโลกชำแหละสุดยอดโมเดลเขื่อนน้ำเทิน 2 ล้มเหลว เผยคนกทม.เป็นผู้กดปุ่มเปิด-ปิดน้ำเขื่อนในลาว “ครูตี๋” ชี้แม่น้ำโขงป่วย-กั้นสร้างไร้หลักวิชาการ

“อย่าอ้างเป็นภัยธรรมชาติ”ผู้เชี่ยวชาญลาวใต้มหาวิทยาลัยดังสหรัฐฯ ชี้เหตุเขื่อนลาวแตกเป็นเรื่องความผิดพลาด-บริหารน้ำผิด จี้บริษัทสัมปทานรับผิดชอบ เผยชาวบ้านถูกกด-ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่าชดเชย