สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

ชาวบ้านบางกลอยกว่า 100 คนลงชื่อทำหนังสือถึง กก.มรดกโลก ยื่น 3 ข้อเรียกร้องขอให้แก้ปัญหาก่อนขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เผยรัฐไม่ทำตามข้อตกลง-แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไม่มีความคืบหน้า

สหรัฐ-ออสเตรเลียหนุนชาวบ้านจัดตั้งสภาประชาชนลุ่มน้ำโขง ไร้เงาจีน นักวิชาการแนะยุติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่เท่าเทียม ชี้ดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดอนาคตแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์คนชายขอบ 8 องค์กร ลงนามส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์ วราวุธย้ำแนวทางวิถีชุมชนคู่การอนุรักษ์และพัฒนา พร้อมหนุนแก้ปัญหาชาวเล ด้าน หมอโกมาตร ชี้เป็นความก้าวหน้า 10 ปี มติครม.ชาวเล หวังคลอด พรบ.ชาติพันธุ์ในปี 65

คนจนกว่า 3,000 เดินขบวนวันที่อยู่อาศัยโลก จี้นายกเร่งช่วยเหลือ-หวั่นชาวบ้าน 3 หมื่นคนรอบสถานี TOD ได้รับผลกระทบ รฟท.ตื่นรับลูกหลังถูกกดดันตั้งคณะทำงานแยกประเภทปัญหาชุมชนในที่ดินรถไฟเสนอบอร์ด