Category: ต่างประเทศ

ชาวบ้านเรียกร้องทหารปะหล่อง ปล่อยตัวชาวไทใหญ่ 27 คนที่ถูกจับตัว หลังปะทะทหารไทใหญ่ RCSS/SSA ด้านพรรคเสือเผือกประนามการจับกุมทำร้ายพลเรือนบริสุทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน