สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

กองทัพพม่าถูกกล่าวหาจัมกุมชาวบ้านกว่า 100 คนในพื้นที่สงครามทางเหนือรัฐฉาน ด้านกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่มยินดีได้ประธานาธิบดีพลเรือนคนแรก ส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับรัฐบาลใหม่