สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

หลายหน่วยงานราชการเห็นตรงกัน โครงการสร้างเขื่อนปากแบงในลาวส่งผลกระทบข้ามแดนถึงไทย กรมประมงจวกแหลกศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหละหลวม-ไม่ครอบคลุม สผ.ระบุชัดใช้ข้อมูลเก่า

หวั่นปลาหมอสีคางดำทำอาชีพนาเลี้ยงกุ้งล่มสลาย แพร่พันธุ์เร็ว-กินลูกกุ้งลูกปลาเกลี้ยงบ่อ เกษตรกรโวยหน่วยงานรัฐเมินแก้ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญจี้กรมประมงเปิดข้อมูลเอกชนนำเข้า

ผู้บังคับการนรข.หวั่นโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงกระทบเขตแดนไทย-ลาว เผยอนาคตอาจเป็นข้ออ้างให้จีนใช้เรือลาดตระเวนผ่าน ประธานหอการค้าเชื่อจีนมุ่งนำสินค้าลงใต้ ห่วงเชียงแสน-เชียงของทรุด