สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

รองผบ.สส.เคเอ็นยูติดเบรคกฟผ.สร้างเขื่อนฮัตจีกั้นสาละวิน ประกาศชัดสันติภาพต้องมาก่อนการลงทุน-เดินหน้ามีปัญหาแน่ สื่อพม่า-ไทย-ตะวันตกลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงจากชุมชน

จดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงถึงจีน เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลเขื่อนบนแม่น้ำโขง-แม่น้ำล้านช้างและระงับโครงการเขื่อนที่ยังไม่ก่อสร้างเพื่อศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน