สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ต่างประเทศ

ชาวคะเรนนีกว่า 2 แสนเดือดร้อนขั้นวิกฤตหลังกลายเป็นผู้พลัดถิ่นหนีภัยสงคราม-ไม่สามารถเพาะปลูกได้-ขาดแคลนอาหาร-ยาและเวชภัณฑ์ ถูกปิดกั้นเส้นทางช่วยเหลือ เผยหนีความรุนแรงใกล้ชายแดนไทยมากขึ้น

เผยผลวิจัยธุรกิจสวนกล้วยจีนในลาว นักวิชาการระบุสร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน-สิ่งแวดล้อมเหตุใช้สารเคมีเข้มข้น ชาวบ้านป่วยตายจนทางการลาวสั่งห้ามสัมปทานแต่ย้ายฐานไปพม่า-กัมพูชา