สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

ไฮไลต์พม่า : ฉ่วยหม่านยินดีลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี หากได้รับการเสนอชื่อจากพรรค USDP/ ชนกลุ่มน้อยขยายเวลาประชุมที่เมืองป๋างซาง ถึงวันที่ 6 พ.ค. ด้านว้าเรียกร้องให้ชนกลุ่มน้อยหนุนว้าแยกเป็นรัฐอิสระ / แรงงานพม่าเรียกร้องค่าแรงเพิ่ม เนื่องในวันแรงงาน