สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

ไฮไลต์พม่า : เด็กชายชาวโกก้างวัย 10 ขวบ เสียชีวิตจากเหยียบระเบิด / จายหมอกคำ รองประธานาธิบดีพม่าเยือนไทย หารือเรื่องแรงงานข้ามชาติ / ชาวลีซูในพม่าฉลองงานปีใหม่ยิ่งใหญ่ในรอบ 50 ปี