สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

อธิบดีรับปากเร่งพิจารณาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ อยู่หรือพ้นแก่งกระจานเครือข่ายนักกฎหมาย-ภาคประชาชนรุมจี้หลายเหตุผลชี้ระเบียบราชการ-จำเลยคดีอาญาร้ายแรงควรพักราชการ

ชาวสตูลค้านท่าเรือปากบาราสุดลิ่ม จี้กรมเจ้าท่าระงับแผน ก่อสร้าง –ค้านเพิกถอนอุทยานฯ กว่า 4 พันไร่ “กสม.”เตือน คสช.เห็นคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียงก่อนทุนข้ามชาติแผ่อิทธิพล

หวั่นทำลายถิ่นฐาน ภาคประชาชนใต้-เหนือขยับใหญ่ ค้านแผนโครงการขนาดใหญ่-การจัดการน้ำโดยรัฐ คนด้ามขวานเดือดเอื้อทุน-ไม่สนชาวบ้าน ชาวบ้านต้นน้ำเซ็งฟังแต่ราชการ-ย้ำไม่เอาเขื่อนขนาดใหญ่

คนเพชรแห่ค้านมอเตอร์เวย์สายใหม่ โวยกรมทางหลวง “ลักไก่”ลอบทำประชาพิจารณ์ ชี้เป็นคันกั้นน้ำทำลายพื้นที่เกษตร-แหล่งปลูกมะนาวใหญ่ที่สุด เสนอเปลี่ยนเส้นทางหรือทำทางยกระดับคร่อมเพชรเกษม