สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

ที่ประชุมปัญหาที่ดิน -ป่าไม้ ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น  “หม่อมปนัดดา” ขอเวลาเจรจาหน่วยงานรัฐทบทวนแผนแม่บท  ด้านภาคประชาชนเตรียมเดินเท้าต่อหากปัญหาไร้ทางออก   รมต.ทส.เตรียมพบประชาชน 17 พฤศจิกายน นี้ ด้านชาวบ้านแม่เมาะร้องถูกขู่ฆ่า หลังเผยแพร่ข่าวตัดไม้เถื่อน

ชาวบ้านสะท้อนผลกระทบนโยบายยึดที่ดินคืนรัฐ สื่อมวลชนหลากหลายร่วมลงพื้นที่เชียงราย-เชียงใหม่ อดีตสว.จี้คมช.-รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ นักวิชาการแนะคสช.เปิดใจกว้างรับฟังชุมชนเข้มแข็ง