สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

Category: ในประเทศ

สภาชุมชนชี้รัฐขาดกลไกแก้ปัญหาน้ำโขง หลายพื้นที่จัดรณรงค์ค้านเขื่อน “วันหยุดเขื่อนโลก” เด็กๆบ้านตามุยหวั่นความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลาย สาละวินวอชต์ระบุจีนเตรียมสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำตอนบน

นักวิชาการจวกทุน-นักการเมือง-รัฐบาล รวมหัวสร้างเขื่อน ทุนข้ามชาติร่วมผสมโรงแสวงหาประโยชน์-เมินเสียงท้องถิ่น แนะสังคมไทยทำตามข้อเสนอคณะกรรมการเขื่อนโลก ประธานสภาท่าจีนหวั่นความขัดแย้งรุนแรงเหตุรัฐไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม

จัดกิจกรรม-รณรงค์กันคึกคัก “วันหยุดเขื่อนโลก” ภาคประชาชนประสานเสียงไม่เอา “เขื่อน” นักลงทุนแห่ผุดโครงการกั้นโขง-สาละวิน-น้ำอู ทุ่มเม็ดเงินหลายแสนล้านบาท-ทำแม่น้ำเป็นขั้นบันได