Tag: ดอนสะโฮง

“คนน้ำโขง”เครียดลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนดอนสะโฮง หวั่นไทย-เขมร-เวียดนามได้รับผลกระทบถ้วนหน้า 5 สว.กัมพูชาทำจดหมายร้องรัฐบาล 4 ประเทศ-แบ็งค์ไทย จับตาคำสั่งศาลปกครอง 24 มิย.ส่วน 26 ประชุมเอ็มอาร์ซี