เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ(ก.พ.ร.) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่รวมตัวในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)หรือ พีมูฟ ซึ่งเดินทางมาเพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าชี้แจงการแก้ปัญหา

ทั้งในที่ประชุม นายออมสิน ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส.แทนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่ชาวบ้านพีมูฟได้นำเสนอทั้ง 12 กรณี รวมถึงเรื่องเร่งด่วน

กระทั่งเวลา 16.00 น.การประชุมจึงเสร็จสิ้นลง โดยข้อสรุปในการแก้ปัญหาแต่ละกรณีนั้นขั้นต้นจะมีการประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เช่น กรณีการทวงคืนผืนป่าที่มีการเข้าไล่รื้อและตัดต้นไม้ของชาวบ้าน โดยนายออมสินจะโทรประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้แทนกอ.รมน.ระบุว่าแผนแม่บทป่าไม้ซึ่งกอ.รมน.เขียนขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นปัญหากับชาวบ้าน ที่มีการตัดไม้และจับกุมชาวบ้านนั้น เป็นการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฎิบัติงานตามหน้าที่ เพราะหากไม่ดำเนินการใดๆก็จะถูกข้อหาละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

นายออมสิน กล่าวว่า การปัญหาของพีมูฟมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการมาดูแลแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนแล้วหลังจากนี้สำนักนายกฯ จะเร่งประสานงานและทำหนังสือชี้แจงถึงหน่วยงานต่าง ๆ

ว่าคณะกรรมการฯ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาจึงขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านพร้อมทั้งจะประสานขอข้อมูลกับชาวบ้านในกรณีต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม

“กรณีทวงคืนผืนป่าจะเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมก่อนกลางเดือนเมษายน ส่วนเรื่องแก้ไข พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับจะเร่งส่งหนังสือถึงประธาน สนช.ให้พิจารณา กรณีเขตเศรษฐกิจแม่สอด จังหวัดตาก ที่ชาวบ้านทั้ง 6 รายเดือดร้อนและถูกคุกคามก็จะนำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางกันที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน”นายออมสิน กล่าวในที่ประชุม

นายออมสินให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านพีมูฟเป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเพราะหลายกรณีน่าเห็นใจชาวบ้านที่ต้องเดือดร้อนซึ่งปัจจุบันมีการตั้งคณะคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องแล้ว 8 ชุด หลังจากนี้เรื่องใดที่พิจารณาเสร็จสิ้นก็จะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไปซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่หากดำเนินการแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้อาจต้องพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทบทวนหรือแก้ไขคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ที่ปรึกษาพีมูฟ กล่าวชี้แจงผลการประชุมต่อชาวบ้านว่าการประชุมวันนี้มีผลตอบรับที่ดีจากประธานคณะการแก้ไขปัญหาซึ่งโดยหลักการแล้วมีการรับปากกับชาวบ้านว่าจะเร่งรัดการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วน เช่น ผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ทั้งนี้หลังการประชุมจะมีการโทรศัพท์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทำหนังสือแจ้งขอให้ชะลอการดำเนินการตัดฟันต้นไม้หรือยึดที่ดินชาวบ้าน
ส่วน รวมถึงชาวบ้าน 19 รายที่ถูกดำเนินคดีเรื่องที่ดินจะให้คณะอนุกรรมการเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ส่วนเรื่องปัญหาเขตเศรษฐกิจก็น่ายินดีที่จะมีการหาแนวทางกันเขตที่ดินให้ชาวบ้าน

“วันนี้การรับฟังของภาครัฐก็ค่อนข้างดี ทำให้มองเห็นทางออกหลังจากนี้น่าจะมีความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเราจะกลับมาติดตามการแก้ปัญหาอีกครั้งในปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการประชุมใหญ่” นายจำนงค์ กล่าว

—————

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.