สรรหาผอ.พอช.วุ่น กก.สรรหาลาออกยกชุดหลังถูกกดดันหนัก


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายงานข่าวจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ว่า ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในการสรรหาผู้อำนวยการ(ผอ.)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)หรือพอช.จนทำให้คณะกรรมการสรรหาผอ.พอช.ที่มีนายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ เป็นประธาน ต้องประกาศลาออกกันทั้งคณะ เนื่องจากไม่สามารถทนแรงกดดันได้ ทั้งนี้การประกาศลาออกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ได้ประชุมกันเครียดหลายชั่วโมง

ข่าวแจ้งว่า ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากภายหลังที่ได้มีการเปิดรับสมัครผอ.พอช.มาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่งเป็นบุคคลภายในพอช. 2 คน ที่เหลือเป็นคนภายนอก อย่างไรก็ตามในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในนัดแรกๆพบว่า มีผู้สมัคร 5 คนมีคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบ โดยในจำนวนนี้เป็นคนภายในพอช.ทั้ง 2 คนโดยพบว่าทั้งคู่ไม่มีเอกสารรับรองจากองค์กรเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นบุคคลภายในพอช.แล้วไม่ต้องใช้เอกสารรับรอง และบางคนก็ลงชื่อในเอกสารไม่ครบ ดังนั้นทั้ง 5 คนจึงไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น ทำให้เหลือเพียงผู้สมัครที่เป็นบุคคลจากนอกองค์กร 5 คน

ข่าวแจ้งว่า การที่ผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายในพอช.สอบตกทั้ง 2 คน โดย 1 ในนั้นเป็นบุคคลที่ผู้มากบารมีในพอช.รายหนึ่งต้องการให้ดำรงตำแหน่งผอ.พอช.คนต่อไป แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดในเรื่องเอกสาร ทำให้รู้สึกไม่พอใจมาก ขณะเดียวกันผู้ที่สมัครและสอบตกของพอช.ได้ทำหนังสือขออุทธรณ์เพื่อให้ตีความเรื่องการส่งเอกสารไม่ครบ แต่คณะกรรมการสรรหายังยืนยันความเห็นเดิม

ข่าวแจ้งว่าสุดท้าย ได้มีมีบุคลากรในพอช.และชาวบ้านที่เป็นสมาชิกซึ่งพอช.ให้งบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่งร่วมกันลงชื่อทำหนังสือร้องเรียนถึงพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีพม.ซึ่งต่อมาพลตำรวจเอกอดุลย์ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(บอร์ด)พิจารณา และบอร์ดได้พยายามส่งสัญญาณให้คณะกรรมการสรรหาชะลอการพิจารณาออกไปก่อนและทบทวนรายชื่อผู้สมัครอีกครั้ง แต่คณะกรรมการสรรหายืนยันว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของพอช.ทุกประการ

ข่าวแจ้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอีกครั้ง เพื่อพิจารณาผู้สมัครที่เหลือก่อนที่จะเปิดโอกาสให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 5 กรกฎาคม ทั้งนี้เสียงส่วนใหญ่ของกรรมการฯยังยืนยันมติเดิมคือเดินหน้าพิจารณาจากบุคคลทั้ง 5 ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกแม้จะถูกกดดันอย่างหนักจากหลายด้าน อย่างไรก็ตามท้ายสุดที่ประชุมได้รับแจ้งว่า ขณะนี้บอร์ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้สมัครที่มาจากพอช.ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกตัดชื่อออกไปเนื่องจากเอกสารไม่ครบ ทำให้กรรมการสรรหาส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้คณะกรรมการสรรหาได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ในที่สุดส่วนใหญ่จึงเห็นว่าในเมื่อทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อ จึงเห็นว่าควรลาออก

ข่าวแจ้งว่า ในแวดวงนักพัฒนาสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่บอร์ดพอช.ในครั้งนี้กันอย่างกว้างขวางเนื่องจากกำลังหมดวาระลงในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนบอร์ดชุดเก่าครบทุกคนแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอชื่อให้ผู้บริหารกระทรวงนำเสนอตามลำดับ ดังนั้นจึงควรให้คณะกรรมการสรรหาทำงานอย่างเป็นอิสระและปล่อยให้บอร์ดชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง แต่บอร์ดชุดที่กำลังหมดวาระนี้กลับเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจนในที่สุดคณะกรรมการสรรหาต้องลาออก
—————–

On Key

Related Posts

ชาวบ้านพุระกำประกาศพร้อมกลับใจแผ่นดิน หากรัฐอนุมัติสร้างเขื่อนทับชุมชน ด้านหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ฯ หวั่นความขัดแย้งซ้ำกรณีบางกลอย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาRead More →