ภาพ Ridan Sun

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักข่าว Khmertimeskh.com ของกัมพูชารายงานว่า แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านกัมพูชาปริมาณน้ำเริ่มไหลหลากเข้าสู่ทะเลสาบเขมรตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ระดับน้ำโขงบริเวณจตุรมุข หรือปากแม่น้ำทะเลสาบ -แม่น้ำบาสักไหลบรรจบกันลงแม่น้ำโขงไหลหน้าพระราชวังกัมพูชา เพิ่มระดับสูงขึ้นที่ 2.76 เมตร ขณะที่ระดับแม่น้ำโขงในเขตจังหวัดกระแจะและกัมปงจาม เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 เมตรภายในวันเดียว

มาว ฮัก เจ้าหน้าที่ด้านอุกทกวิทยา ของกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า  ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ไหลย้อนกลับเข้าไปยังแม่น้ำทะเลสาบเขมรแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นมา ซึ่งคล้ายกับการไหลแบบธรรมชาติเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งจะกระตุ้นให้ปลาเริ่มวางไข่ โดยปกติ ระดับน้ำโขงจะเริ่มไหลเข้าสู่ทะเลสาบเขมรช่วงเดือนมิถุนายน ปัจจุบันระดับน้ำที่จังหวัดกระแจะและกัมปงจามเริ่มสูงขึ้นเรื่อย  โดยคาดการณ์ว่า วันที่ 19 มิถุนายนนี้ จังหวัดสตรึงเตร็ง ระดับน้ำอาจจะอยู่ที่ 5.40 เมตร กระแจะจะเพิ่มถึง 11.99 เมตร และกัมปงจาม ระดับน้ำจะอยู่ที่ระดับ 6.16 เมตร ขณะที่กรุงพนมเปญ ระดับน้ำอาจจะอยู่ที่ 3.51 เมตร และที่เนี๊ยกลุง ระดับน้ำจะอยู่ที่ 2.48 เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

ภาพ Ridan Sun

อนึ่ง ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนตอนกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่กว่า 7,500 ตารางกิโลเมตร เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก พื้นที่จะเพิ่มขึ้นมากถึง 16,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เพาะฟักและแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา มีพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด  แม่น้ำทะเลสาบมีความยาวประมาณ 500 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชาคือ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.