สำนักข่าวชายขอบ
Transborder News

ทหารยื่นคำขาดห้าม”เดินก้าวแลก” ชาวบ้านร่วม 200 จัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาถูกจับ

44

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 09 .00 น. ที่วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดินทำกิน นักวิชาการ นักศึกษา จาก 8 จังหวัดภาคเหนือแและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เช่น สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)จำนวนประมาณ 200 คนได้รวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก่อนออกเดินรณรงค์เพื่อการปฏิรูปที่ดินและทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรมชื่อว่า “เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย”

ทั้งนี้เดิมทีกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการจัดงานครบรอบ 70 ปีครูบาศรีวิชัย ประกอบกับความไม่มั่นใจในสถานการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยกองกำลังของภาครัฐ ทำให้ทางแกนนำสกน.เปลี่ยนการจัดงานมายังวัดสวนดอก อย่างไรก็ตามแกนนำชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยังคงเดินทางไปสักการะครูบาวิชัยเพื่อขอพรให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด

55

สำหรับบรรยากาศทั่วไปที่วัดสวนดอกนั้นเครือข่ายฯได้มีพิธีทำบุญถวายภัตาหารพระ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น จัดรำลึกถึงบรรพบุรุษนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนที่ร่วมต่อสู้เพื่อสิทธิที่ทำกิน พร้อมทำพิธีลอยโคมหนุนกฎหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน

นายดิเรก กองเงิน ตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า ปี 2557 นี้ ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” เครือข่ายเกษตร ชาวนา ชาวไร่ ขอน้อมรำลึก สดุดีและสืบสานประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนและเหล่าผู้นำที่ล่วงลับ และนับตั้งแต่ คสช. ออกคำสั่งที่ 64/2557 และแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการเคลื่อนไหว ซึ่งนอกจากปัญหาที่ดินของเกษตรจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ในทางกลับกันคำสั่งและแผนแม่บทดังกล่าว ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรและผู้ยากจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สกน.จึงจัดกิจกรรม “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” ขึ้น โดยมีเป้าหมาย “หยุด 1+4” คือ หยุดแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกฎหมาย 4 ฉบับ เพื่อการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติภาษที่ดินอัตราก้าวหน้า, ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน, ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ในรูปแบบโฉนดชุมชน และร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

11

นายดิเรก กล่าวต่อว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกป่า โดย คสช. มีเจตนารมณ์ที่จะปราบปรามนายทุน ผู้มีอิทธิพลและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มีคำสั่งที่ 66/2557 ซึ่งเน้นย้ำว่าการดำเนินการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังคำสั่งประกาศใช้กลับพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติการโดยไม่แยกแยะว่าเป็นนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อน ตลอดจนได้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนอ้างคำสั่งดังกล่าวไปข่มขู่คุกคาม ทำให้เกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัว จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

“อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้แผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้ได้ 40% ของพื้นที่ประเทศโดยใช้คำว่าการทวงคืนผืนป่าซึ่งเป็นที่ดินและที่อยู่อาศัยของคนจน ” นายดิเรก

33

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมประมาณเวลา 10.10 น.ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจำนวนมากได้กระจายตัวที่วัดสวนดอก พร้อมทั้งยื่นคำขาดต่อแกนนำให้ยุติการเดินเท้าก้าวแลก หากยังเดินหน้าต่อแกนนำจะต้องไปรายงานตัวในค่ายทหาร ทั้งนี้เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารได้เชิญแกนนำคือ นายประยงค์ ดอกลำไย และพวกอีก 2 คนไปเจรจาอีกครั้งเพื่อขอให้ยุติกิจกรรม

 

66

 

.

On Key

Related Posts

ยังไม่รู้ชะตากรรมคนไทย 148 ถูกตำรวจพม่ากวาดล้างในบ่อนพนันออนไลน์เมืองท่าขี้เหล็ก นายอำเภอแม่สายเผยยังไม่มีญาติมาติดต่อ ขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดหลังทางการพม่าเปิดให้ตำรวจจีนเข้าทลาย

ความคืบหน้ากรณีตำรวจและทหารของประเทศเมียนมา บุกจู่Read More →

คุมเข้มชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ทหารพม่าบุกทลายพนันออนไลน์ – แก๊งคอลเซ็นเตอร์ คุมตัวคนไทย – จีนเทากว่า 100 คน เชื่อกระเจิงเข้าคิงส์โรมันส์-เมียวดี

เพจข่าวท้องถิ่น Maesaipress  รายงานว่า เมื่อเวลาปรRead More →

เร่งเปิดเผยข้อมูล สปส. ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเดินเครื่องทันทีหลังรับเลือกเป็นบอร์ด ค้นหาเหตุงบบริหารสำนักงานพุ่งเป็น 5 พันล้าน เผยแปลกใจทำวารสาร 4.5 แสนฉบับสวนยุคสมัย สารพัดหน่วยงานรัฐรุมค้านให้สิทธิแรงงานข้ามชาติเลือกตั้งบอร์ดระบุส่งผลกระทบความมั่นคงชาติ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรRead More →

หนุ่มสาวพม่ายังคงแห่ขอวีซ่าเข้าไทย-จีนวันละหลายพัน-เบียดเสียดเสียชีวิตแล้ว 2 นักวิเคราะห์ประเมินนับล้านคนมุ่งไทย ชี้รัฐไทยต้องมีนโยบายที่ซับซ้อนรองรับ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อมวลชนและช่องทางRead More →