ราคาที่ดินเขตกอว์มูที่นางซูจีชนะเลือกตั้งพุ่ง 30 เท่า พ่อค้าอสังหาฯ แห่กว้านซื้อเพียบ ชาวบ้านเชื่อซูจีจะกลับมาพัฒนาหลังเข้าบริหารประเทศ

ภาพจาก The Myanmar Times
ภาพจาก The Myanmar Times

ภาพจาก The Myanmar Times
ภาพจาก The Myanmar Times

นับตั้งแต่พรรค NLD ชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีรายงานว่า ราคาที่ดินในเมืองกอว์มู ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงย่างกุ้งพุ่งสูงขึ้น 30 เท่า โดยเฉพาะที่ดินที่ติดกับถนนสายหลัก สาเหตุเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เชื่อว่า นางซูจีจะกลับมาพัฒนาเมืองกอว์มู ซึ่งเป็นเขตที่เธอชนะเลือกตั้งถึง 2 ครั้ง หลังจากที่พรรคของเธอจะเข้ามาบริหารประเทศในปลายเดือนนี้ ทั้งนี้ เมืองกอว์มูเมื่อหลายปีก่อนเป็นเขตชนบทห่างไกลของย่างกุ้ง ไม่มีสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกเข้าถึง

มีการเปิดเผยว่า ราคาที่ดินในเมืองกอว์มู โดยเฉพาะที่ติดกับถนนพุ่งเป็น 35 ล้านจั้ต (ประมาณ 1,011,900 บาท) จากราคา 1 ล้านจั้ต (ประมาณ 28,000 บาท) ต่อ 1 เอเคอร์(2.5 ไร่)เมื่อปีที่แล้ว ในบางพื้นที่มีการตั้งราคาขายที่ดินสูงถึง 50 ล้านจั้ต (ประมาณ 1,445,600 บาท) ขณะที่สาเหตุที่ทำให้ราคาที่ดินแพงขึ้นมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประชาชนในพื้นที่เชื่อว่า นางอองซาน ซูจี ประธานพรรค NLD ที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ในเร็วๆ นี้ จะกลับมาพัฒนาเมืองกอว์มู เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้านนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้เดินทางมากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่เพื่อเก็งกำไร

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาที่ดินที่ติดถนนหลักหรือถนนที่สร้างใหม่จะมีราคาสูงขึ้นก็ตาม แต่ราคาที่ดินตามหมู่บ้านต่างๆ ยังคงมีราคาเท่าเดิม โดยเมืองกอว์มูนั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองชนบท แม้จะอยู่ในเขตย่างกุ้งและตั้งอยู่บนรอยต่อกับเขตพะโค ในอดีตนั้นเมืองกอว์มูไม่มีถนนเข้าถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อปีที่แล้วได้มีการสร้างถนนคอนกรีตจากเมืองกอว์มูไปสู่เมืองอื่นๆ แล้วอย่างเมือง “ตุ่นเต” ขณะที่การสร้างถนนภายในเมืองกอว์มูก็อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า การเดินทางในอดีตนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะในหน้าฝน โดยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว การเดินทางไปย่างกุ้งต้องใช้เวลาถึง 1 วันเต็มๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ชาวบ้านสามารถเดินทางจากเมืองกอว์มูโดยใช้รถโดยสารประจำทางไปยังเมือง”ตุ่นเต”และเมือง”ดาละ” จากนั้นนั่งเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังย่างกุ้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้ลงนามกับเกาหลีใต้เพื่อสร้างสะพานเชื่อมเมืองดาละและตัวเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเชื่อว่า ในอนาคตการเดินจากเมืองกอว์มูไปย่างกุ้งจะใช้เวลาเร็วขึ้น

ส่วนประชาชนในเมืองกอว์มูส่วนใหญ่มีอาชีพทำเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ที่ดิน 2 ใน 3 ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ จึงทำให้ประชาชนทิ้งบ้านเกิดไปหางานทำที่อื่น โดยประชาชนในเมืองกอว์มู นอกจากจะตั้งความหวังให้รัฐบาลชุดใหม่นำโครงการพัฒนาต่างๆมาสู่ในพื้นที่แล้ว ยังหวังให้ตั้งเขตอุตสาหกรรม เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำ

ที่มา Myanmar Times
แปลและเรียบเรียงโดย Transborder News

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.