0

แนะสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลข้ามแดน หวั่นทุนไทยในเพื่อนบ้านสร้างผลกระทบ “ครูตี๋” เสนอภาคประชาชนเคลื่อนเอง ชี้หมดหวังรัฐเป็นปากเสียงแทน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ คณะทำงานติดตามความรับผิดการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย(Thai Extra-Territorial Obligations Working Group : Thai ETOs Watch ) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯได้การประชุมหารือปัญหาและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลข้ามแดนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักอนุรักษ์และชาวบ้านเข้าร่วมกันคับคั่ง

0

ลาวทำพิธีปิดแม่น้ำอู-สาขาใหญ่แม่น้ำโขง จีนสร้างเขื่อน 7 แห่งตลอดลำน้ำกั้นผลิตไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ ได้รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา บริษัทไฟฟ้าน้ำอูได้จัดพิธีปิดช่องทางน้ำในแม่น้ำอูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำอู 1 ในแขวงหลวงพระบาง และพิธีในลักษณะเดียวกันนี้คาดว่าจะจัดที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำอู2-3 ในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้า โดยพิธีเปิดครั้งนี้มีดร.โสนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและ ดร.คำมณี อินทิราด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเมืองแร่ ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนต่างประเทศของบริษัทพาวเวอร์ไชน่า แล…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

ประจานความล้มเหลวรัฐ พบอีกซุงเถื่อน 180 ท่อนลอยล่องในแม่น้ำสาละวิน เชื่อตัดในฝั่งไทยเขตรอยต่อเขตป่าอนุรักษ์แต่พยายามบิดเบือนให้เป็นไม้ฝั่งพม่า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจพบแพไม้ซุงสัก จำนวน 180 ท่อน ผูกติดข้างฝั่งแม่น้ำสาละวิน ในเขตสหภาพเมียนมา ห่างจากบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร โดยแพดังกล่าวใช้ไม้ไผ่ที่ยังมีรอยตัดใหม่ ๆ สีเขียวสด ผูกเป็นแพ และใต้แพดังกล่าวมีไม้ซุงสัก ลักษณะเป็นไม้สักท่อนแห้ง ผูกรวมกันนับได้ประมาณ 180 ท่อน ส่วนข้างแพที่จะมองเห็นไม้ซุงสัก ได้ถูกอำพรางด้วยใบตองกล้วยลักษณะใหม่สด ปกปิดเอาไว้เพื่…

English articles
0

The forgotten refugee crisis in Myanmar

A major shift in the policies of donors and humanitarian agencies that has caused cuts in food supplies at camps for displaced persons along the Thai-Myanmar border has intensified the ordeal of people fleeing violence in Myanmar.