0

หวั่นใช้แผ่นดินเมืองคอนโกงกิน ชาวบ้านฮือต้านแผนจัดการน้ำหมื่นล้านของกรมชล เตรียมบุกกรุง-ปักหลักประท้วงหน้าทำเนียบ

ขอบคุณภาพจาก วันชัย พุทธทอง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชาวบ้านในนามเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช และตัวแทนองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคใต้กว่า 10 องค์กร อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป้าต้นน้ำวังหีบ กลุ่มคัดค้านเขื่อนคลองสังข์ กลุ่มปกป้องคลองท่าดี กลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.ท่าศาลา-อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ กลุ่มคีรีวงไม่เอาคลองผันน้ำ กลุ่มรักษ์ป่าโตนสะตอ จ.พัทลุง เป็นต้น ประมาณ 500 คน ได้ร่วมกันเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเรียกร้องให้ยกเ…

0

รัฐบาลลาวสั่งประเมินค่าชดเชยให้ผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ผ่านไปเกือบ 6 เดือนชาวบ้านสนามชัยยังไร้บ้าน-บริษัทสร้างเสร็จไม่ถึงครึ่ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เว็บไซด์เล่าสู่กันฟัง รายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลลาวได้ออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินผลและฟื้นฟูภัยพิบัติ เมืองสนามไชย แขวงอัตตะปือ โดยอิงตามการเสนอของรองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเฉพาะกิจระดับชาติ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื้อหาระบุว่า ได้มอบหมายหน่วยงานประสานงานและหน่วยงานประเมินผลและฟื้นฟูภัยพิบัติระดับศูนย์กลางและระดับแขวง เชิญบริษัท SK, PNPC และบริษัทประกันภัย ได้ประชุมปรึกษาหารือด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการใน…

0

คนริมโขงยังไม่เฮหลัง “ดอน”เผยจีนยกเลิกระเบิดแก่งให้เป็นของขวัญปีใหม่ “ครูตี๋”ชี้สารพัดโครงการพัฒนากันสะเปะสะปะ แนะรัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขงหารือทิศทางพัฒนา-ดึงภาคประชาชนร่วมกำหนด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้เห็นถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขงที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก และความก้าวหน้าที่สำคัญมากเรื่องหนึ่ง คือ ที่ประชุมดังกล่าวได้หารือถึงการที่ประเทศจีนต้องการระเบิดแก่งหินเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ…

เกาะติดการทำลายป่าสาละวิน
0

ประจานความล้มเหลวรัฐ พบอีกซุงเถื่อน 180 ท่อนลอยล่องในแม่น้ำสาละวิน เชื่อตัดในฝั่งไทยเขตรอยต่อเขตป่าอนุรักษ์แต่พยายามบิดเบือนให้เป็นไม้ฝั่งพม่า

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจพบแพไม้ซุงสัก จำนวน 180 ท่อน ผูกติดข้างฝั่งแม่น้ำสาละวิน ในเขตสหภาพเมียนมา ห่างจากบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร โดยแพดังกล่าวใช้ไม้ไผ่ที่ยังมีรอยตัดใหม่ ๆ สีเขียวสด ผูกเป็นแพ และใต้แพดังกล่าวมีไม้ซุงสัก ลักษณะเป็นไม้สักท่อนแห้ง ผูกรวมกันนับได้ประมาณ 180 ท่อน ส่วนข้างแพที่จะมองเห็นไม้ซุงสัก ได้ถูกอำพรางด้วยใบตองกล้วยลักษณะใหม่สด ปกปิดเอาไว้เพื่…

English articles
0

Clicked off

2 Oct 2018 at 04:00 WRITER: STORY: PASKORN JUMLONGRACH AND KONG RITHDEE The 250,000-member ‘Ha Kariang’ community barely had a voice to begin with, but heartless hackers ensured they were silenced on social media The conference room full of minority representatives erupted in laughter when Parue O-dochao retold a bizarre and frustrating incident concerning the hacking of his Facebook page, called “Ha Kariang”. The laughter was caused by the Karen man’s mirthful style of talking, his long and fre…