12595974_1124419737588637_660362542_n
หลายพื้นที่ของพม่ากำลังประสบกับภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้อย่างหนักและมีอุณหภูมิสูงขึ้น เช่น ที่เมืองตองทา เขตมัณฑะเลย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน มีรายงานว่าหนองน้ำและบ่อน้ำในพื้นที่มีสภาพแห้งขอด นอกจากนี้ยังมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ คาดว่าเป็นผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ขณะที่ชาวบ้านแสดงความกังวลว่า อากาศจะร้อนขึ้นและภัยแล้งจะรุนแรงกว่านี้ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่จะถึง

นายอูตานมิ้น จากหมู่บ้านหน่าหง่าโบ่ ทางใต้ของเมืองตองทา เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ยังไม่พบแหล่งน้ำใหม่ แม้จะขุดน้ำบ่อน้ำบาดาลลึกถึง 45 เมตร แต่น้ำก็ใช้ดื่มไม่ได้เพราะมีรสขม ชาวบ้านในพื้นที่ต้องพึ่งพาน้ำจากการบริจาค ด้านนายโก่อ่องจ่อข่าย จากกลุ่มเยาวชนที่เดินทางไปบริจาคน้ำให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้สัมภาษณ์เช่นกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองพึ่งพาน้ำจากน้ำบ่อและจากหนองน้ำที่ไกลออกไป “ประชาชนในเมืองกำลังกังวลกลัวไม่มีน้ำใช้ แต่ประชาชนในเขตชนบทเผชิญกับภัยแล้งแล้ว” เขากล่าว

12895374_1124419640921980_641657722_n

นายโก่อ่องจ่อข่าย ยังคาดการณ์ว่า สถานการณ์จะเลวร้ายมากกว่านี้หลังเทศกาลสงกรานต์พม่าสืบเนื่องจากปรากฎการณ์เอลนีโญ เพราะขณะนี้น้ำในบ่อน้ำและหนองน้ำในพื้นที่แห้งขอดแล้ว และยังไม่พบแหล่งน้ำใหม่ ในขณะที่ประชาชนในเมืองตองทาก็ไม่สามารถที่จะหาน้ำดื่มได้ มีรายงานว่า มีการขุดเจาะน้ำบาดาลลึกถึง 180 เมตร แต่น้ำดังกล่าวก็ยังไม่สามารถใช้ดื่มหรืออาบได้ เพราะทำให้ชาวบ้านเป็นผื่นและผมร่วง โดยเขาแสดงความกังวลว่า ในอนาคตชาวบ้านจะอยู่อย่างไรหากไม่มีน้ำ

นอกจากในเขตมัณฑะเลย์แล้ว ที่เมืองหยองห้วยและเมืองป่างตะละ ทางใต้ของรัฐฉาน ก็กำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา มีรายงานแม่น้ำคูคลองหรือบ่อน้ำในพื้นที่มีสภาพแห้งขอดไม่แตกต่างกัน ชาวบ้านขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ประชาชน 796 หลังคาเรือน ใน 9 หมู่บ้านกำลังเดือดร้อนหนัก โดยภัยแล้งเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน

เมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีรายงานเช่นกันว่า ชาวบ้านที่หนีภัยสงครามระหว่างทหารพม่าและทหารอาระกัน และอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวที่เมืองเจ้าก์ทอ รัฐอาระกัน ก็กำลังประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกัน โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำในพื้นที่ระเหยแห้งอย่างรวดเร็วๆ โดยคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในเจ้าก์ทอ รัฐอาระกันจะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีนาคม

ที่มา Myanmar Times/Panglong/DVB
แปลโดย สำนักข่าวชายขอบ Transborder News

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.