ภาพโดย UNICEF Myanmar
ภาพโดย UNICEF Myanmar

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) และโครงการอาหารโลก (World Food Programme -WFP) ได้ออกมาแสดงความกังวลว่า ประชาชนในรัฐอาระกันและรัฐชินอาจจะเผชิญกับภาวะความอดหยากหิวโหยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากทางรัฐไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆ โดยเป็นผลพวงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุไซโคลนโกเมนเมื่อปีที่แล้ว ที่ทำลายพื้นที่เพราะปลูกได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร

ตามรายงานระบุว่า ภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วทำให้พื้นที่เพราะปลูกจำนวน 2,125,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย โดยพื้นที่ความเสียหายในรัฐชินและรัฐอาระกันยังไม่สามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ผลผลิตข้าวที่ผลิตได้ทางภาคตะวันตกของประเทศลดลงคิดเป็น 15 % ด้านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำพม่า ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในกรณีของรัฐอาระกันพบว่า ประชากรเกือบ 45 % มีฐานะความเป็นอยู่ยากจนมากอยู่แล้ว ยิ่งผลผลิตข้าวได้น้อยลง ยิ่งจะทำให้แหล่งอาหารสำหรับประชาชนในพื้นที่น้อยลงไปด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่กระทบกับเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่อคนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองและลูกจ้างทำงานด้านเกษตรรายวันอีกด้วย

ภัยพิบัติธรรมชาติยังผลกระทบอย่างหนักต่อคนเลี้ยงปศุสัตว์และทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ โดยมีรายงานว่า มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายเป็นเนื้อที่กว่า 143,750 ไร่ ทั้งนี้ ทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและโครงการอาหารโลกต่างเรียกร้องให้ทางการเร่งให้ความช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายเมล็ดพืชให้กับชาวบ้านสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกหน้า และให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือสำหรับทำการเกษตรและช่วยฟื้นฟูในด้านการปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทางการให้เงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชน โดยแนะควรมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือในระยะยาว

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางโครงการอาหารโลกได้ให้เงินช่วยเหลือด้านอาหารให้กับพม่าเป็นเงินจำนวน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้พยายามจัดสรรงบประมาณอีก 7.1 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือพม่า เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักสุดอีกครั้งหนึ่งในพม่า โดยเฉพาะในรัฐอาระกัน เขตมะกวยและเขตสะกาย ที่รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน ขณะที่รัฐชินเองเผชิญกับฝนตกหนักดินถล่มตัดเส้นทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ทั้งหมด บ้านเรือนจำนวนมากยังคงเสียหายจากเหตุดินถล่ม ประชาชนบางส่วนต้องไร้บ้าน

ที่มา Myanmar Times
แปลและเรียบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ Transborder News

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.