ศูนย์ข่าวเชียงใหม่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน กองทัพรัฐฉาน ได้รางวัล “อินทรีทอง” หลังร่วมทางการไทยโชว์ผลงานปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกแถลงการณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมเดินหน้าปราบยานรกต่อ

 

รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ Taifreedom ได้เผยแพร่ข่าวงานพิธีมอบรางวัล “อินทรีทอง อวอร์ด” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมา ซึ่งสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ได้รับรางวัลในสาขา “ประเภทเครือข่ายความร่วมมือการข่าวเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล

 

นายเอ ผู้แทนสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ซึ่งเป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากประธานองคมนตรี มาเปิดเผยถึงที่มาในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ผ่าน taifreedom ว่า รางวัลนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานด้านการปราบปราม-กวาดล้างยาเสพติดของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ซึ่งรางวัลนี้มีชื่อเรียกทางภาษาไตว่า “ซูฮุ้งคำ”

 

นายเอระบุอีกว่า รางวัล “อินทรีทอง” เป็นการประเมินผลการดำเนินงานจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานของไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งได้ผสานกำลังกันในการดำเนินงานการกวาดล้างยาเสพติด เป็นผู้มอบรางวัลแก่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ในสาขา “ประเภทเครือข่ายความร่วมมือการข่าวเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล

 

ขณะที่ พล.ท.ยอดศึก ผู้นำ S.S.A./R.C.S.S. ระบุว่า รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ที่ได้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตามพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไต-ไทย อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 มาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยทางเราได้มีการประสานความร่วมมือทางด้านข่าวสารข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มาโดยตลอด และเพราะด้วยสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A) ได้มาตั้งฐานปักหลักอยู่ในบริเวณพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน ส่งผลให้สามารถช่วยป้องกันและหยุดยั้งการนำยาเสพติดเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานระดับสูงของทางการไทยได้เล็งเห็นว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลดีต่อประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการตัดสินให้สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) เข้ารับมอบรางวัล “อินทรีทอง อวอร์ด” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 “ประเภทเครือข่ายความร่วมมือการข่าวเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”

 

ประธาน R.C.S.S./S.S.A. ยังได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลดังกล่าวว่า ขอน้อมรับรางวัลและแสดงความขอบคุณในความกรุณาของ ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ตลอดจนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดที่ได้ให้เกียรติสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ในการเข้ารับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้

 

และในวันต่อต้านยาเสพติดสากลวันนี้ (26 มิ.ย.) สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (Restoration Council of the Shan State : R.C.S.S.) ได้ออกแถลงการณ์เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ดีในการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทุกองค์กรในรัฐฉาน (Shan State) ในการดำเนินการ แก้ไข ปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยระบุว่า ตามนโยบายที่สหภาพพม่าได้ออกแถลงการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ภายในปี ค.ศ. 2015 จะพยายามดำเนินการกวาดล้างปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปนั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) มีความยินดีที่จะสนับสนุนและประสานความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่อไปในอนาคต

 

เนื่องจากสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ก็ยึดถือนโยบายในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 2011 ต่อเนื่องมาถึง ค.ศ. 2012 สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) สามารถบุกยึดทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดได้ 1 แห่ง รวมถึงสารเคมีตั้งต้น เฮโลอีน ฝิ่นดิน พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมาก สามารถจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายย่อยได้ 80 ราย บำบัดผู้เสพยาเสพติด 189 ราย แต่ทั้งนี้ยังมีพ่อค้ายาเสพติดรายย่อยที่จำหน่ายยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในที่นี้ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) พยายามทุกวิถีทางในการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการลดจำนวนผู้ค้า, ผู้เสพ และผู้ผลิตยาเสพติด ให้มีจำนวนลดน้อยลงกว่าในปัจจุบัน

 

และตามที่ได้เจรจาประกาศข้อตกลงหยุดยิงต่อกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 จนนำไปสู่การเจรจาเพื่อเสริมสร้างความสงบร่มเย็นในระดับสหภาพ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 ที่เมืองเชียงตุงนั้น สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.) ยึดถือประเด็นปัญหายาเสพติดเป็นหลักในการเจรจากับรัฐบาลสหภาพพม่า ซึ่งในการเจรจามีมติข้อตกลงร่วมกันว่า รัฐบาลเต็งเส่งพร้อมที่จะประสานความร่วมมือในการกวาดล้างยาเสพติด

 

(ผู้จัดการออนไลน์ 26 มิถุนายน 2555)

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.