เวที “คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
สรุปงานในรอบ 1 ปี รับฟังคำชี้แนะ ร่วมสะท้อนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยภาคส่วนต่างๆ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.