received_1133160693393881

หนังสือพิมพ์เวียงจันไทมส์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ลงข่าวว่าน้ำตกคอนพะเพ็ง เมืองโขง แขวงจำปาสัก ได้รับการบันทึกโดยเว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลก www.worldwaterfalldatabase.com ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รองอธิบดีกรมพัฒนาการท่องเที่ยวลาว ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์เวียงจันไทมส์ว่า ได้รับทราบข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วเมื่อ 6 เดือนก่อน แต่ยังไม่ได้ลงรายะเอียดว่าจะมีแผนอย่างไรในการใช้ข้อมูลนี้เพื่อโปรโมตน้ำตกเมืองโขง โดยได้แจ้งกระทรวงข้อมูล วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังไม่ได้หารือในแผนการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าจะมีเวทีการท่องเที่ยวอาเซียน Asean Eco Tourism Forum ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพที่แขวงจำปาสัก น่าจะเป็นโอกาสที่ประชาสัมพันธ์ได้”

เวียงจันไทมส์รายงานว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลกระบุว่ากลุ่มน้ำตกและแก่งบนแม่น้ำโขงที่เมืองโขง หรือ Khone Falls ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นน้ำตกมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงแผ่ออกเป็น 7 ช่องน้ำหลักและร่องน้ำอีกนับร้อยแขนง ไหลบ่าด้วยปริมาณน้ำมหาศาล น้ำตกเมืองโขงกินบริเวณจากฝั่งถึงฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร ระดับความสูงน้ำตกสูงสุด 13.7 เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นแก่งต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลกระบุว่ากลุ่มน้ำตกเมืองโขง ได้รับการรับรองความกว้างที่กว้างที่สุดในโลก รวม 10,783 เมตร มีแก่งและน้ำตกที่สำคัญ เช่น น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกหลี่ผี หรือตาดสมพะมิต ซึ่งมีความงดงามและระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน ช่องน้ำหรือ ฮู ต่างๆ 7 ช่อง หลัก อาทิ ฮูพะเพ็ง ฮูสะดำ ฮูสะโฮง (กำลังมีการก่อสร้างเขื่อน) ฮูซ้างเผือก เป็นต้น บริเวณดังกล่าว มีชื่อเรียกว่าสีพันดอน ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ มีเกาะใหญ่ที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ อาทิ ดอนพะเพ็ง ดอนสะดำ ดอนสะโฮง (ประชาชนส่วนหนึ่งถูกอพยพแล้วเนื่องจากก่อสร้างเขื่อน) ดอนคอน ดอนเดด เป็นต้น

หมายเหตุ-ล่าสุดการก่อสร้างเขื่อนกั้นฮูสะโฮงมีความคืบหน้าไปมาก โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ทำสันกั้นน้ำปิดหัวและท้ายช่องสะโฮงเพื่อสร้างตัวเขื่อน ซึ่งนักอนุรักษ์ต่างวิตกกังวลว่าการปิดกั้นฮูสะโฮง อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสีพันดอน และทำลายธรรมชาติอันงดงามของน้ำตกต่างๆที่มีอยู่มากมายทั้งที่สำรวจแล้วและยังไม่มีการสำรวจ นอกจากนี้ทางการลาวยังมีคำสั่งให้ชาวบ้านรื้อหลี่ซึ่งเป็นเครื่องมือหาปลาที่สำคัญในยามน้ำหลากซึ่งตรงกันช่วงนี้ อย่างไรก็ตามชาวบ้านต่างไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่แต่ละครัวเรือนจะมีรายได้เพิ่มจากการหาปลา
——————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.