น้ำท่วมฉับพลันภาคเหนือลาว หลวงพระบางเสียหายหนัก

ภาพประกอบจาก ABC Laos News https://www.facebook.com/ABClaos/photos/pcb.1586527368317163/1586527324983834/?type=3&theater
ภาพประกอบจาก ABC Laos News https://www.facebook.com/ABClaos/photos/pcb.1586527368317163/1586527324983834/?type=3&theater

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักข่าวเวียงจันทน์ไทมส์ รายงานข่าวว่า เกิดน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือของลาว และในแขวงหลวงพระบาง ทำให้นาข้าวเสียหายและสวนเกษตรต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก รวมถึงบ้านเรือน ระบบชลประทาน และสัตว์เลี้ยง ถูกน้ำพัดพาเสียหายจำนวนไม่น้อย โดยมีผู้เสียชีวิต 1 คนเป็นผู้หญิงชื่อนางทอง อยู่บ้านห้วยโน ตำบลโพนไซย

รายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการพบว่า มีชาวบ้านมากกว่า 1,000 ครอบครัว ใน 9 ตำบล เขตเมืองหลวงพระบางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันช่วงวันที่ 8-15 สิงหาคมที่ผ่านมา บ้านเรือนมากกว่า 10 หลัง ถูกทำลาย เช่นเดียวกับรถไถนาและจักรยานที่ได้รับความเสียหาย และพื้นที่นาข้าวไร่บนพื้นที่สูงเสียหายอย่างหนัก โดยพื้นที่เพาะปลูกกว่า 753 เฮกตาร์ เสียหายอย่างหนัก ขณะที่ควาย 7 ตัว หมู 39 ตัวและสัตว์ปีกต่าง ๆ กว่า 300 ตัว สูญหาย

เวียงจันทน์ไทมส์รายงานด้วยว่า น้ำท่วมครั้งนี้ยังได้สร้างความเสียหายให้แก่ระบบชลประทาน สะพานไม้และเขื่อนชลประทาน เมืองจอมเพ็ด เมืองนาน เซียงเงินและโพนไซย ได้รับเสียหายมากที่สุด ในเขตแขวงหลวงพระบาง ขณะที่ในแขวงอื่น ๆ เช่น บ่อแก้ว ไซยะบุรี อุดมไซย ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายแน่ชัด ทราบเพียงว่า ชาวบ้านกว่า 139 ครัวเรือนใน 3 ตำบล คือ ห้วยทราย ผาอุดม และปากทา ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในตำบลปากทาและผาอุดม ที่ถนนถูกทำลายและดินถล่ม

ขณะเดียวกันในแขวงไซยะบุรี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนาพุง แก่นขาม สีบุนเฮือง และโพนสูง ในตำบลหงสา ได้รับความเสียหายมากที่สุด ชาวบ้านกว่า 70 ครัวเรือน หรือประมาณ 891 คนที่อาศัยอยู่ริมเขตภูเขาและริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันโดยวมีชาวบ้านได้รับความเดืออดร้อน 170 ครัวเรือน พื้นที่นาข้าวเสียหาย 4.5 เฮกตาร์ สัตว์ปีกตายกว่า 624 ตัวและพบกว่าปลากว่า 15,000 ตัว หลุดออกจากบ่อเลี้ยง เช่นเดียวกับถนนและระบบชลประทานที่เสียหายอย่างประเมินมูลค่าไม่ได้ โดยทางจังหวัดได้มีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยการส่งน้ำดื่ม ข้าวและสิ่งของจำเป็นไปแล้ว

มีรายงานว่าในแขวงอุดมไซย มีชาวบ้านกว่า 2,000
ครัวเรือน ใน 25 หมู่บ้าน ตำบลฮวน พื้นที่นาข้าว สวนข้าวโพดและสวนพืชผักได้รับผลกระทบมากกว่า 2,000 เฮกตาร์ ขณะที่ตำบลแบง ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.