ภาพ Taifreedom
ภาพ Taifreedom

ประชาชนในเวียงเสือ ในเขตสะกาย ทางตะวันตกของประเทศพม่าได้รวมตัวจัดงานฉลองเมืองเสือ หรือเวียงเสือครบรอบ 1,075 ปี รวมถึงได้จัดงานยกย่องเจ้าฟ้าไทใหญ่ “เจ้าอ่องเมียต” เจ้าฟ้าเวียงเสือที่เคยต่อสู้กับกองทัพอังกฤษ ในสมัยที่อังกฤษเข้ามาโจมตียึดพม่า แม้เป็นการจัดงานครั้งแรกในปีนี้แต่มีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงาน

เจ้าเสือคำพ่า หนึ่งในผู้ร่วมจัดงานเปิดเผยว่า เวียงเสือ นั้นเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ไทใหญ่ และเจ้าอ่องเมียต เจ้าฟ้าผู้ปกครองเมืองเสือ  เป็นหนึ่งในผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพอังกฤษจนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลจากกษัตริย์พม่า การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองและประวัติของเจ้าฟ้าเวียงเสือ

การจัดงานในครั้งนี้ มีสมาคมวัฒนธรรมไทใหญ่จากหลาย ๆ เมือง อาทิ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเมืองมิตจีนา เข้ามาร่วมงาน โดยภายในงานมีการทำบุญให้กับเจ้าฟ้าอ่องเมียตและเชื้อพระวงศ์ของเจ้าฟ้าเวียงเสือ รวมไปถึงการแสดงร่ายรำของไทใหญ่ การเล่าและประวัติศาตร์การก่อตั้งเมือง

ภาพ Taifreedom
ภาพ Taifreedom

บันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงเสือระบุว่า คนไทใหญ่เป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นมา และมีเจ้าฟ้าปกครองเวียงเสือรวมทั้งสิ้น 264 พระองค์  เจ้าอ่องเมียตได้ขึ้นปกครองเวียงเสือเมื่อมีอายุ 20 ปีเต็ม ในช่วงที่กองทัพอังกฤษ หรือชื่อที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า “คนหน้าเผือก” ได้เข้ายึดพม่านั้นไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับอังกฤษ แต่เจ้าอ่องเมียตกลับลุกขึ้นมาต่อสู้กับอังกฤษอย่างกล้าหาญจนกลายเป็นที่รู้จักในพม่าในสมัยนั้น เจ้าอ่องเมียตเสียชีวิตลงเมื่ออายุ 103 ปี ในปี ค.ศ. 1965  ที่เมืองตองจี หรือเมืองต้นตี เมืองหลวงของรัฐฉาน

ที่มา สำนักข่าวไทใหญ่ Tai Freedom
แปลและเรยบเรียงโดย สำนักข่าวชายขอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.