ภาพจาก monnews.org

สำนักข่าว Mon News Agency ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ชาวบ้านกว่า 2,500 คนจาก 12 หมู่บ้านในพื้นที่ปยาตอง (Pyartaung) รวมตัวกันที่ทุ่งนาในหมู่บ้านเกาะปะนอ (Kawpanaw Village)ในเมืองไจ๊มะรอ (Kyaikmaraw Township) รัฐมอญ ประเทศพม่า เพื่อคัดค้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานจากถ่านหินในโรงปูนซีเมนต์ของบริษัท Mawlamyine Cement Limited (MCL) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือ SCG

“ตอนแรก พวกเขาบอกว่าจะมาผลิตซีเมนต์ เราก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ตอนนี้เขาใช้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เราไม่ยอมรับพลังงานจากถ่านหิน มันเป็นอันตรายต่อพวกเรา เพราะฉะนั้น พวกเราในฐานะชาวบ้านที่อยู่ที่นี่จึงรวมตัวกันคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน” นายมิต หนึ่งในชาวบ้านผู้เข้าร่วมประท้วงกล่าว

ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ MCL หยุดการใช้ถ่านหินเพราะไม่ต้องการให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต สถานที่อยู่อาศัยและสุขภาพของคนในพื้นที่ รวมทั้งไม่ต้องการให้เกิดการทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติของพวกเขา

“ถ้าชาวบ้านเชื่อว่าไฟฟ้าจากถ่านหินของโรงปูนกำลังก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ เราก็ยินดีให้พวกเขาเข้ามาดูในโรงปูนเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการของเราไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ พวกเขามาเมื่อไหร่ก็ได้” อูซอลวินอู เจ้าหน้าที่บริหารของโรงปูน MCL กล่าว

ระหว่างการชุมนุม ผู้ประท้วงตะโกนว่า “ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน”, “เราต้องไม่ทำลายธรรมชาติ”, “ไม่เอาไดนาไมต์”, “เราต้องไม่ทำลายมรดกของบรรพบุรุษ”, “เราต้องรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติของเรา”

การผลิตปูนซีเมนต์ของโรงปูน MCL ต้องใช้กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 49 เมกะวัตต์ โดยที่ 40 เมกะวัตต์เป็นไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน (และขยะชีวภาพ) อีก 9 เมกะวัตต์ผลิตจากการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์(Waste Heat Generator) ตัวแทนบริษัท MCL ระบุว่า ทางบริษัทตั้งเป้าผลิตซีเมนต์วันละ 5,000 ตัน ซึ่งในช่วงเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นช่วงทดสอบ และสามารถผลิตซีเมนต์ไปได้แล้ว 300,000 ตัน

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.