ภาพจาก เฟซบุ๊ก PSLA-TNLA

มีรายงานว่า นาย Sun Guoxiang เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายเอเชียของจีนได้เรียกพบกองทัพว้าและกลุ่มพันธมิตรทางเหนือ ซึ่งประกอบด้วยกองทัพเอกราชคะฉิ่น KIA กองกำลังปะหล่อง TNLA กองกำลังโกก้าง MNDAA และกองทัพอาระกัน AA ที่เมืองคุนหมิง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามทางเหนือของรัฐฉาน โดยเป็นการพบกันเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ทางด้านจีนเสนอตัวเข้ามาเป็นคนกลางเจรจาระหว่างกองทัพพม่าและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง

จีนเรียกพบกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ครั้งนี้ ยังเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ กลุ่มติดอาวุธ 7 กลุ่มที่ได้ทำเป็นหนังสือเพื่อส่งมอบให้รัฐบาลพม่า ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวได้ทำไว้ที่ในประชุมที่เมืองป๋างซางที่ผ่านมา โดยทางการจีนได้เสนอตัวที่จะนำหนังสือดังกล่าวไปมอบให้กับกองทัพพม่าและรัฐบาลพม่าด้วยตัวเอง นอกจากนี้จีนยังเสนอตัวที่จะเป็นคนกลางให้ฝ่ายพม่าพบกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เพื่อแก้วิกฤติปัญหาการสู้รบที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศ

ขณะที่กลุ่มพันธมิตรทางเหนือระบุว่า ทางกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นั้นพร้อมที่จะเจรจาและพูดคุยหาทางออกกับรัฐบาลพม่าและกองทัพพม่าทุกเมื่อ แต่หากฝ่ายพม่ายอมที่จะเจรจากับแค่กลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มเท่านั้น และในขณะเดียวกันยังคงใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป ก็ไม่อาจยอมรับได้ โดยหากรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ เส้นทางการเมืองของกลุ่มติดอาวุธทั้ง 7 กลุ่มก็มาถึงทางตัน ทางกลุ่มชาติพันธุ์ยังได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้กับฝ่ายทางการจีนทราบ ซึ่งจีนเองก็ออกมาสนับสนุนให้การเจรจาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายพม่าเกิดขึ้นให้ได้

นาย Sun Guoxiang ยังได้กล่าวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าว่า หากทั้งฝ่ายพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ได้พบเจรจากัน จึงจะสามารถหาทางออกทางการเมืองได้ มีรายงานว่า ทางจีนได้เสนอตัวที่จะนำข้อเรียกร้องของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในพม่าไปชี้แจงให้ทางฝ่ายรัฐบาลพม่าเข้าใจ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา นาย Sun Guoxiang เองก็ได้พบกับกลุ่มพันธมิตรทางเหนือ เพื่อหารือถึงแนวทางที่จะหยุดสงครามหรือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามทางตอนเหนือของรัฐฉาน ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจีน นอกจากนี้ ทางการจีนยังให้ความสนใจที่จะหารือประเด็นเรื่องสัญญาหยุดยิงแห่งชาติ NCA การประชุมใหญ่ป๋างโหลงที่รัฐบาล NLD จัดขึ้นอีกด้วย

การทำสงครามระหว่างกองทัพพม่าและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ท่ี่เกิดขึ้นในเขตปกครองพิเศษโกก้าง ในรัฐฉานที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงตรงชายแดนพม่า-จีนเป็นอย่างมาก เนื่องกจากระสุนปืนได้ตกไปในฝั่งจีน ขณะที่ผู้ลี้ภัยสงครามจากฝั่งพม่าหลายหมื่นคนก็ทะลักข้ามชายแดนไปในฝั่งจีน เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นในรัฐคะฉิ่นเช่นกัน ที่ผู้ลี้ภัยคะฉิ่นต่างได้อพยพไปในประเทศจีน หลังเกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพเอกราชคะฉิ่น หรือกองทัพคะฉิ่น KIA โดยในช่วงหลังมานี้ จีนเองได้พยายามเข้ามามีบทบาทในพม่า โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพในพม่ามากขึ้น

ที่มา Tai Freedom/สำนักข่าวชายขอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.