กระบี่ 28 พ.ย. – กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลใน 5 จังหวัดอันดามันกำลังประสบปัญหา หลังความเจริญรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ ทำให้ชุมชน 28 แห่ง ถูกโอบล้อมจนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ทั้งที่ชาวเลเหล่านี้เคยเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตั้งรกรากมากว่า 300 ปี ติดตามจากรายงาน. – สำนักข่าวไทย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.