เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุมใหญ่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ค่ายเลวา ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กรมเกษตรและที่ดิน ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือเคเอ็นยู ได้จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน รวมถึงพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงนโยบายการจัดการที่ดินเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับองค์กรภาคประชาชน

ทั้งนี้เนื่องจากมีการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการแก้ไขปัญหาที่ดินภายในพื้นที่ปกครองของเคเอ็นยู รวมถึงมีปัญหาการทับซ้อนเรื่องที่ดินระหว่างเคเอ็นยูกับรัฐบาลพม่า และปัญหาการบังคับเอาที่ดินโดยรัฐ รวมถึงการที่รัฐบาลพม่าปรับเปลี่ยนนโยบายที่ดิน และเศรษฐกิจภายใน เคเอ็นยู่จึงจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขบัญหาร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ซึ่งนำโดย เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกะเหรี่ยง (KESAN) กับ เครือข่ายสนับสนุนสันติภาพกะเหรี่ยง (KPSN) โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน จาก 47 องค์กร


นายซอเนตะเบล หัวหน้าฝ่ายเกษตรและที่ดินสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายใหญ่ 3ข้อ คือ 1.เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินที่ในพื้นที่ทับซ้อน พื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ในการดูแลของเคแอ็นยูกับรัฐบาลพม่า 2. เพื่อศึกษาวิธีการในการบริหารจัดการที่ดินจากผู้มีความรู้ และปรับปรุงนโยบาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์กรที่ติดตามประเด็นเรื่องที่ดิน และนำความรู้เหล่านี้กลับไปเผยแพร่สู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เคเอ็นยูต้องออกแบบวิธีการทำงานร่วมกับประชาชน และองค์กรท้องถิ่น 3.การกำหนดแนวทางในการจะสร้างสหพันธรัฐในอนาคต โดยมีประเด็นสำคัญคือ การมีสิทธิในการปกครองตนเอง ร่วมศึกษาจากนักวิชาการและผู้รู้ เพื่อหาแนวทางพัฒนานโยบายที่ดินร่วมกับคณะทำงานกับชาติพันธุ์อื่นในสภาสันติภาพ

นายซอเนตะเบลกล่าวว่า ประเด็นในการหารือ ผลสรุป และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ทางสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเคเอ็นยู และคณะจัดงานจะเปิดแถลงต่อสื่อมวลชนผู้สนใจในช่วงบ่ายของวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้ ที่ศูนย์ประชุมใหญ่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ค่ายเลวา พื้นที่ตรงข้ามอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.