เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ ได้รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 8 ที่ผ่านมา บริษัทไฟฟ้าน้ำอูได้จัดพิธีปิดช่องทางน้ำในแม่น้ำอูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำอู 1 ในแขวงหลวงพระบาง และพิธีในลักษณะเดียวกันนี้คาดว่าจะจัดที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำอู2-3 ในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้า โดยพิธีเปิดครั้งนี้มีดร.โสนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและ ดร.คำมณี อินทิราด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเมืองแร่ ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนต่างประเทศของบริษัทพาวเวอร์ไชน่า และกงสุลใหญ่จีนประจำหลวงพระบาง เข้าร่วม

ทั้งนี้แม่น้ำอูเป็นแม่น้ำสาขาฝั่งซ้ายที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำโขง รวมความยาวจากต้นน้ำที่ชายแดนจีนจนมารวมกับแม่น้ำโขงที่หลวงพระบาง 475 กิโลเมตร ซึ่งไหลผ่านแขวงพงสาลีและแขวงหลวงพระบาง โดยรัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานแก่บริษัทจีนในการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมด 7 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 1,280 เมกะวัตต์ ซึ่งในอดีตแม่น้ำอูมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามเพราะเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านหุบเขาสูงชันและป่าไม้ ทำให้มีสายน้ำใสแจ๋ว และประชาชนสองฝั่งแม่น้ำคือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหลากหลาย จนทำให้เมืองงอยซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำอูในแขวงหลวงพระบางกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก

อนึ่ง เขื่อนน้ำอู 1 เป็นเขื่อนแห่งที่ 4 ที่กำลังมีการก่อสร้างบนแม่น้ำอูโดยอยู่ใกล้ปากแม่น้ำอูที่จะบรรจบแม่น้ำโขง ส่วนเขื่อนอีก 3 แห่งที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้วคือเขื่อนน้ำอู 2,5,6

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.