เวปไซต์เล่าสู่กันฟังของลาวรายงานวันนี้ (2 ตุลาคม 2561) ว่า ตามรายงานของนสพ.จำปาใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2018 ที่ผ่านมาว่า ผู้พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน ได้รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการในระยะเริ่มต้นต่อท่าน สอนไซย สีพันดอน คณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค รองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว เพื่อเตรียมการพัฒนาระยะเริ่มต้นในปี 2018 – 2025 โดยมีท่าน บุนทอง ดีวิไล เจ้าแขวงจำปาสัก พร้อมคณะกรรมการขั้นสูงของแชวง หัวหน้าแผนการก่อสร้าง และประธานบริษัทร่วมพัฒนาสีทันดอน พร้อมคณะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องประชุมแขวงจำปาสัก


โดย ท่านลาติ สีสุพันนะวง รองประธานบริษัทร่วมพัฒนาสีทันดอนจำกัด ได้รายงานความคืบหน้าเบื้องต้นในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่สีดันดอนในระยะ 3 เดือน นับตั้งแต่มีการเซ็นสัญญาการพัฒนาโครงการร่วมกับรัฐบาลในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการที่สำเร็จไปแล้วและกำลังวางแผนขั้นต้น โดยงานที่สำเร็จแล้วมีดังนี้ พิธีเซ็นสัญญารับรีสอท์คอนพะเพ็ง พร้อมทั้งปรับปรุงห้องจำนวน 25 ห้อง และสำรวจที่ตั้งสำนักงาน ออกแบบเรือนรับรองแขกและที่อยู่อาศัยของพนักงาน 200 ห้อง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตพัฒนาจำนวน 6 บริษัท การสำรวจออกแบบเส้นทางเลียบดอนโขงที่มีความยาว 43 กิโลเมตร และทางเลียบริมโขงจากคอนพะเพ็งถึงบ้านขี้นาค การแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยความเสียหายและจัดสรรโยกย้ายทั้งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะคอนพะเพ็งและสมพะมิต นอกจากนั้นยังกำลังปรับปรุงแผนแม่บทและบทวิพากษ์เศรษฐกิจใหม่ ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพเป็นจริง และสามารถจัดตั้งและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะพื้นฐานโครงร่างของเขต A B C D เนื้อที่ 7.075 เฮกตาร์ ปัจจุบันกำลังเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์และการโฆษณาปีท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเตรียมการก่อสร้างเส้นทางรอบดอนโขงในต้นเดือนตุลาคม ปี 2018 นอกเหนือนั้นเป็นการสำรวจออกแบบรีสอร์ท 2 แห่ง ที่จะสร้างในปี 2019 ออกแบบตึกอาคารโรงแรมและคาสิโน และงานอื่นๆ

หลังจากนั้นท่าน สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอความคิดเห็นต่อบริษัทผู้พัฒนาเตรียมแผนงานอย่างละเอียดในการปฏิบัติการโครงการ โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ระยะในการพัฒนา ในระยะที่ 1 ปี 2018 -2025 ในเนื้อที่ 7.075 เฮกตาร์ ในเขตคอนพะเพ็ง รวม 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 17 กิจกรรม ที่จะมีการเริ่มปฏิบัติงานในปี 2019 เพื่อรายงานรัฐบาล พร้อมทั้งสร้างองค์ประกอบจัดตั้งให้ละเอียด สร้างแบบจำลองภาพโครงการพัฒนานำไปโฆษณาดึงดูนักลงทุนจากต่างประเทศ

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการระดับแขวง และเมืองร่วมกับโครงการ เพื่อนำนโยบายการพัฒนาโครงการดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรับรู้ เข้าใจ สิ่งสำคัญคือ จุดที่จะพัฒนาและกระทบต่อที่ดินของประชาชน ต้องชดเชย จัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ประชาชนให้ประชาชนมีการผลิตใหม่ มีชีวิตใหม่จึงค่อยเข้าไปพัฒนา ส่วนการปลูกสร้างอาคารในเขตพัฒนาต้องออกแบบให้ลักษณะวัฒนธรรมลาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนวัสดุก่อสร้างอยากให้ใช้วัสดุภายในประเทศโดยเฉพาะซีเมนต์ สำหรับการก่อสร้างเส้นทางในเขตพัฒนาโครงการขอให้ภาครัฐร่วมกับบริษัทตรวจตา ติดตามการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
——
ที่มา http://raosukunfung.com/2018/10/02/%E0%BB%82%E0%BA%84%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%82%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%AA%E0%BA%94%E0%BA%96%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%94%E0%BB%83%E0%BB%9D%E0%BB%88-%E0%BA%AA%E0%BA%B5/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.