เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซด์ลาวโพสต์ ได้รายงานต่อเนื่องจากเหตุปลาธรรมชาติลอยตายเป็นจำนวนมากในแม่น้ำตอน เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา โดยนายบัวคำ สีสังคม ยืนยันปลาตายที่อยู่ในเขตแม่น้ำตอนเกิดจากการใช้สารเคมีของบริษัทปลูกกล้วยแห่งหนึ่งของจีน ที่ลงทุนปลูกกล้วยในเนื้อที่ของประชาชาชน 3 หมู่บ้านใน 2 แขวง ปัจจุบันบริษัทได้ออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น โดยจะรับผิดชอบเป็นเวลา 3 ปี ในปีแรกจะปล่อยปลาปีละ 1 แสนตัว

นายบัวคำ สีสังคม ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวว่า “เหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำตอน มาจากการใช้สารเคมีปลูกกล้วยของบริษัทจีน โดยสารเคมีรั่วไหลลงสู่แม่น้ำตอน ทำให้ปลาตายกว่า 310 กิโลกรัม (จากการเก็บข้อมูลของส่วนวิชาการ) ในเบื้องต้นพวกเราได้แจ้งให้ประชาชน เฉพาะในระยะนี้ห้ามบริโภคปลาที่ตาย และไม่ให้มีการใช้น้ำในแม่น้ำดังกล่าว รวมไปถึงไม่ให้สัตว์เลี้ยงลงไปในแม่น้ำ และได้เชิญบริษัทมาปรึกษาหารือเรื่องความเสียหายครั้งนี้ โดยบริษัทยินดีรับผิดชอบในการฟื้นฟูแม่น้ำให้เป็นปกติในระยะสั้น และระยะยาวนั้น ก็ต้องมีการค้นคว้าวิจัย ปัจจุบันได้นำดิน น้ำไปวิจัยที่หน่วยงานกสิกรรมและป่าไม้”

ทั้งนี้บริษัทจากประเทศจีนที่ทำให้ปลาตายในแม่น้ำตอน เมืองสังทอง ได้มาเช่าที่ดินของชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านกิว เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทร์ และบ้านน้ำโทน บ้านสอนมอน เมืองหินเหิบ แขวงเวียงจันทร์ มีเนื้อที่รวม 250 เฮกตาร์ การส่งออกกล้วยหอมจีนจากลาวไปจีนลดลงกว่า 184.04 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้

ขณะเดียวกันว็บไซด์ Fresh Plaza รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ว่า มูลค่าการส่งออกกล้วยของลาวไปยังจีนเพิ่มมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสูงสุดของลาว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของแผนกแรงงานและการค้าของลาวชี้ว่า มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากแขวงบ่อแก้วของจีนมีมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยการนำเข้ากล้วยหอมจำนวน 25 ล้านเหรียญ ซึ่งถือว่าลดลงกว่า 184.04 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเปรียบเทียบกับการนำเข้ากล้วยในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว สืบเนื่องมาจากการประกาศของแผนกการกำกับและดูแลตรวจสอบและกักกันของจีน เข้มงวดในการตรวจสอบและต้องมีใบรับรองสินค้าตามประกาศเรื่องข้อกำหนดในการตรวจสอบกักกันสำหรับการนำเข้ากล้วยจากประเทศลาว

นายคำเก่ง ผิวลาวัน รองหัวหน้าแผนกแรงงานและสินค้าของแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กล่าวว่า เราไม่สามารถคาดการณ์การส่งออกกล้วยในปี 2562 ได้ แต่คาดว่าอาจจะมีแนวโน้มลดลง “ปัจจุบันรัฐบาลลาวไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนขยายพื้นที่ปลูกกกล้วยเพราะเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ทางแผนกจึงส่งเสริมให้ชาวสวนกล้วยปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน”

ที่มา https://laopost.com/2018/11/15/106526?fbclid=IwAR1AlS4W7QWezVsCuQ1I1XVobOz9BxPqE5WcvycI14vAaiievmcfJAa4INY

และ http://www.freshplaza.com/article/9041968/banana-exports-from-laos-to-china-fell-by-this-year/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.