รัฐบาลลาวสั่งประเมินค่าชดเชยให้ผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ผ่านไปเกือบ 6 เดือนชาวบ้านสนามชัยยังไร้บ้าน-บริษัทสร้างเสร็จไม่ถึงครึ่ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เว็บไซด์เล่าสู่กันฟัง รายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลลาวได้ออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินผลและฟื้นฟูภัยพิบัติ เมืองสนามไชย แขวงอัตตะปือ โดยอิงตามการเสนอของรองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเฉพาะกิจระดับชาติ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื้อหาระบุว่า ได้มอบหมายหน่วยงานประสานงานและหน่วยงานประเมินผลและฟื้นฟูภัยพิบัติระดับศูนย์กลางและระดับแขวง เชิญบริษัท SK, PNPC และบริษัทประกันภัย ได้ประชุมปรึกษาหารือด้านวิชาการ เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการในการชดเชยให้ประชาชนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับบ้านใดที่ประเมินเสร็จแล้วก็ให้มีการชดเชยไป โดยมอบให้หน่วยประสานงาน หน่วยงานประเมินผลและฟื้นฟูภัยพิบัติ ประสานงานร่วมกับแขวงอัตตะปือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแผนกที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 และเร่งการจัดสรรที่อยู่ถาวรให้ประชาชนขั้นต่อไป

ขณะเดียวกัน การสร้างบ้านพักอาศัยชั่วคราวที่บ้านดอนบกก็ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดที่ต้องเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยสำนักข่าวเวียงจันทไทร์ รายงานเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ว่า สำนักงานแขวงอัตตะปือ เรียกร้องให้ทางบริษัทเร่งสร้างบ้านพักของชาวบ้านให้เสร็จภายในเดือนนี้ จาการลงพื้นที่ของนายเลิด ไซยะพอน เจ้าแขงอัตตะปือ ได้เน้นย้ำให้บริษัทเร่งสร้างบ้านพักชั่วคราวที่ดอนบก ปินดงและตะมอหยอดให้เสร็จภายในเดือนมกราคม โดยบ้านพักจำนวน 178หลังที่ดอนบกนั้นเสร็จเพียง 62 หลัง ซึ่งมีชาวบ้านท่าแสงจันทร์ 125 ครอบครัว 523 คน กำลังย้ายเข้าไปอยู่ ส่วนที่บ้านพักชั่วคราวจุดบ้านตะมอหยอด บ้านพักสร้างเสร็จ 103 หลัง มีชาวบ้านหินลาด 176 ครอบครัวย้ายเข้าไปอยู่และส่วนบ้านพัก 196 หลัง อยู่ในระหว่างก่อสร้าง. ทางแขวงอัตตะปือ ได้จัดสรรกำลังทหารกว่า 40 นายเข้าไปช่วยบริษัทในการก่อสร้างบ้าน และระยะต่อไปจะมีการขุดบ่อน้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ดงบาก ดอนบก ตะมอหยอดและปินดง

ทั้งนี้หลังเขื่อนกั้นช่องเขา Saddle Dam D ของเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย พังทลายเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 หรือเมื่อเกือบ 6 เดือนก่อนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน 13 หมู่บ้าน มีประชาชนกว่า 7,000 คนที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตกว่า 42 คนและ23 คนยังสูญหาย

ที่มา เว็บไซด์ http://raosukunfung.com/2019/01/05 แล http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Attapeu.php

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.