สำนักข่าวเล่าสู่กันฟัง ของลาว รายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม ว่า สำนักงานนายกรัฐมนตรีออกหนังสือแจ้ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 ว่า ให้กำหนดค่าชดเชยสำหรับผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เขื่อนแตกที่เมืองสะหนามไชย จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 320,000 บาท ต่อคน ตามจำนวนผู้เสียชีวิตและสูญหายที่รัฐบาลรับรองว่ามีจำนวน 71 คนและในอนาคตหากยังพบเห็นศพผู้เสียชีวิตเพิ่ม บริษัทก่อสร้างต้องรับผิดชอบ ชดเชยเพิ่มเติมต่อไป

เหตุการณ์เขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย แตกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยบริเวณสันเขื่อนดิน Saddle Dam D พังทลายลงมาทำให้ปริมาณน้ำกว่า 5 พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ตอนล่าง มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากถึง 7,000 คนและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เขื่อนดังกล่าวผลิตไฟฟ้า 410 เมกะวัตต์ ผู้พัฒนาโครงการคือ โครงการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทจากเกาหลีใต้และไทย ได้แก่ บริษัท SK Engineering and Construction (SK E&C) – จากเกาหลีใต้ บริษัท Korea Western Power (KOWEPO) – จากเกาหลีใต้; บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) – จากไทย และ Lao Holding State Enterprise (LHSE)

ที่มา http://raosukunfung.com/2019/01/25/%E0%BA%AA%E0%BA%99%E0%BA%8D-%E0%BB%81%E0%BA%88%E0%BB%89%E0%BA%87%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99-%E0%BA%84%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%8A%E0%BA%BB%E0%BA%94%E0%BB%80%E0%BA%8A%E0%BA%B5%E0%BA%8D%E0%BA%9C%E0%BA%B9/?fbclid=IwAR2wX-R2SOVxVYPIPz1o6SH0WQxgR9xGN22o-J52b91d0Es0z6iZFUMmaWs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.