ภาพจาก manager.co.th

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายพฤ โอ่โดเชา ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยง พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายกะเหรี่ยง ยื่นหนังสือถึงนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เพื่อทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ตามมติครม.เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2553 เรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษชาวกะเหรี่ยง โดยมีนายไชยนันท์ แสงทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือแทน

 

นายพฤกล่าวว่า หลังมติครม.ออกมาแล้ว 3 ปี ระบุประเด็นสำคัญในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 5 ด้านคือ 1.จัดการทรัพยากร 2.อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม 3.การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 4.การศึกษา และ 5.สิทธิในสัญชาติ แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตฯ ยังไม่ดำเนินการใดๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่วัฒนธรรม เรื่องสัญชาติ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อย่างเท่าเทียม

 

ประธานเครือข่ายกะเหรี่ยง กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินการ คือเร่งหาทางออกเรื่องการทำไร่หมุนเวียน โดยอนุญาตให้ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมีโอกาสทำไร่หมุนเวียนเช่นเดิม ตามหลักและวิธีการดั้งเดิม คือเผาซากพืชในไร่ได้ปีละครั้ง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาติพันธุ์มาเนิ่นนาน และชาวบ้านที่ทำไร่หมุนเวียน ที่มีกว่า 3,000 ชุมชน สามารถเลี้ยงชีพด้วยวิถีชีวิตดังกล่าวได้ดี

 

ข่าวสด 23 มีนาคม  2556

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.