กรุงเทพฯ 5 เม.ย.-จากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมา กทม. พบกลุ่มคนเร่ร่อนและไร้บ้านเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ส่วนใหญ่พบว่าเป็นคนไทยที่ไม่มีบัตร
ประชาชน ทำให้พวกเขาไม่ได้รับสิทธิตามที่คนไทยพึงได้รับ.-สำนักข่าวไทย

www.mcot.net

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.