สำนักข่าววิทยุเอเชียเสรี รายงานเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่า ชาวบ้าน 7 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำเทิน 1 เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซย ซึ่งต้องโยกย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรในเดือนธันวาคมนี้ จำนวน 125 ครอบครัว ยังไม่ยอมรับข้อเสนอด้านค่าชดเชยของทางการเพราะเห็นว่า ค่าชดเชยดังกล่าวไม่เหมาะสม ตามคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่บ้านรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ โดยค่าชดเชยที่ทางการตีราคาที่ดินให้กับประชาชนนั้น คือ 1 เฮกตาร์ (6.4 ไร่) ละ 68 ล้านกีบ (261,538 บาท) ที่ดินนาไร่ 1 เฮกตาร์ ราคา 120 ล้านกีบ (461,538 บาท) ที่ดินสวน เฮกตาร์ละ 40-80 ล้านกีบ ขึ้นอยู่กับว่าปลูกพืชชนิดใด สำหรับราคาดังกล่าว ประชาชนก็ยังไม่พอใจ ส่วนคนที่ยินดีรับค่าชดเชยนั้น อยากนำเงินไปสร้างบ้านพักหรือที่ท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวยังกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนที่ยังไม่พอใจต่อค่าชดเชยนี้ยังไม่มาแจ้งรายการทรัพย์สินและยังไม่ยื่นรายการต่อเจ้าหน้าที่เมือง และจะขอให้ทางการปรับราคาชดเชยเพิ่มขึ้นอีก เฮกตาร์ละ 20-50 ล้านกีบ (ทั้งที่ดินบ้านและที่ดินสวน อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องของชาวบ้าน 125 ครอบครัวนี้ เจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่อแร่ แขวงบอลิคำไซยะกล่าวว่า คงเป็นไปไม่ได้ เพราะทางการก็ตีราคาตามมาตรฐานของรัฐแล้ว

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการน้ำเทิน 1 และต้องโยกย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรนั้นมีทั้งหมด 642 ครอบครัว จากหมู่บ้าน ท่าเดื่อ เพียงโตน สมบัด กกโตน วังนาค น้ำมิด โพนโฮง

อนึ่ง เขื่อนน้ำเทิน 1 ตั้งอยู่บนลำน้ำกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดย บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 1 จำกัด โดย บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25 บริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด (Phonesack Group Co., Ltd.) ถือหุ้น ร้อยละ 60 และบริษัท อีดีแอล เจเนอเรชั่น จำกัด (EDL-Generation Public Company) ถือหุ้น ร้อยละ 15 โดยได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงทางการเงินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ“น้ำเทิน 1” ใน สปป.ลาว กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มูลค่า 934.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30,800 ล้านบาท

โครงการดังกล่าวได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจะส่งไฟฟ้าจำนวนจำนวน 514.3 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ จำนวน 130 เมกะวัตต์ ขายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของลาว โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 27 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565

////////////////////

ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการปัจจุบัน 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการสร้างบ้านจัดสรรสำหรับการอพยพโยกย้ายของผู้ได้รับผลกระทบคืบหน้า 50 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 นี้

ที่มา https://www.rfa.org/lao/daily/economy/laos-namtheun1-dam-villagers-reject-low-compensation-03192019102313.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.