เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ชาวบ้านในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาตรวจโครงการ EEC ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อทวงถามความคืบหน้าของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช่้ประโยชน์ที่ดิน ต.บางนาง ต.เกาะลอย ต.เขาดิน ต.บางผึ้ง และต.หนองตีนนก และขอให้ทบทวนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟทางคู่ที่เกี่ยวพันกับพื้นที่เสี่ยงภัยแนวท่อแก๊สระเบิด โดยนายกรัฐมนตรีรับปากชาวบ้านว่าจะส่งต่อข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาต่อไป

นายสรายุทธ สนรักษา เครือข่ายรักแม่พระธรณี ตัวแทนชาวบ้านในครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการนิคมอมตะซิตี้แห่งที่ 2 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง มีการแก้ไขผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างไม่ถูกต้อง โดยเเปลี่ยนเป็นผังเมืองสีม่วงเพื่อรองรับการก่อสร้างทั้งที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ขณะที่ ต.เขาดิน ในพื้นที่ อ.บางปะกง มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ขึ้น โดยยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และไม่มีการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการให้ผู้รับเหมาะก่อสร้างนำเครื่องจักรเข้าไล่รื้อบ้านเรือนของชาวบ้านไปแล้วกว่า 40 ครัวเรือน บังคับให้ออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ทั้งที่ยังไม่หมดสัญญาเช่า

นายสรายุทธ กล่าวอีกว่า การมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ก็ต้องการให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบและทบทวนโครงการ EEC เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโครงการไม่เหมาะสมในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีในการผลิตอาหารประเภทสัตว์ของประเทศ และของโลก คือน้ำจืด สัตว์น้ำทะเล โรงเพาะฟักลูกพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ตรงกับข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ระบุชัดว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี ภูมินิเวศที่นี่เป็นบ่อปลา นาข้าว หนองน้ำ พื้นที่รับน้ำ แก้มลิง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และเสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่ง-น้ำทะเลหนุน เป็นเขตสามน้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย ที่อุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้ในหนังสือร้องเรียนระบุข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้ 1. ขอให้ยกเลิกเขตส่งเสริม นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ชลบุรี 2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ฉะเชิงเทรา และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ อีอีซี (ไอซีดี ฉะเชิงเทรา) 2. ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ อันประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบางปะกง นายกองค์การหารส่วนตำบลเขาดิน ที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ฉะเชิงเทราที่ก่อสร้างผิดกฎหมาย และขอให้ท่านออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ฉะเชิงเทราที่ก่อสร้างผิดกฎหมายทันที

  1. ขอให้คงไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต.บางนาง ต.เขาดิน ต.บางผึ้ง และ ต.หนองตีนนก เพื่อชนบทและการเกษตรกรรม หรือผังเมืองสีเขียว 4. ขอให้ทบทวนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟทางคู่ ที่เกี่ยวพันกับพื้นที่เสี่ยงภัยแนวท่อแก๊สระเบิด รักษาผลประโยชน์ สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติของประชาชนไว้อันเป็นกฎหมายสูงสุดอันละเมิดมิได้ 5. มีชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ดินทำกิน เป็นผลมาจากผลกระทบของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง และข้างเคียง ขอให้ท่านตั้งคณะทำงานมาตรวจสอบ แล้วแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ตามนโยบายของท่านที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างจริงจัง

————————-

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.