ภาพ RFA

สำนักข่าววิทยุเอเชียเสรี รายงานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ว่า ชาวบ้านเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาวซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงบริเวณเมืองหลวงพระบาง จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยมีชาวบ้าน 3 หมู่บ้านที่ไม่อยากย้ายไปอยู่แปลงอพยพใหม่ เพราะหมู่บ้านเดิมนั้นอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้ว แต่ก็ต้องย้ายเพราะคำสั่งของทางการ ชาวบ้านแก้งแคม กล่าวว่า “ พวกเราต้องย้ายจากหมู่บ้านเดิมไปอีกประมาณ 2-3 กิโลเมตร แปลงอพยพจะรองรับคนจาก 3-4 หมู่บ้านให้อยู่ร่วมกัน ชาวบ้านอย่างเราโต้แย้งไม่ได้ ถ้าทางการบอกให้ย้ายก็ต้องย้าย”

หมู่บ้านที่ต้องโยกย้ายในครั้งนี้ประกอบไปด้วย บ้านแก้งแคน จำนวน 182 ครอบครัว บ้านห้วยย้อ จำนวน 74 ครอบครัว โดยทั้ง2หมู่บ้านต้องย้ายไปแปลงอพยพใหม่ทั้งหมด และต้องโยกย้ายให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2019

เจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองเมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะจัดการโยกย้ายของเขื่อนหลวงพระบาง กล่าวว่า การโยกย้ายครั้งนี้ ชาวบ้านบางส่วนก็เห็นดีด้วยและได้เซ็นหนังสือยินยอมหมดแล้ว แต่ก็ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังไม่เห็นด้วย ซึ่งทางการอยากให้เข้าใจว่า การย้ายไปอยู่ที่ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม

“ชาวบ้านบางส่วนเห็นดี ได้เซ็นยินยอมกันหมดแล้ว อยู่ที่เดิมไม่มีการพัฒนา ไปอยู่แปลงอพยพใหม่ เพื่อให้มีการพัฒนามากขึ้น มีตลาด มีโรงเรียน โรงพยาบาล มีงานทำ ดีกว่าเดิม” เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าว

ปัจจุบัน คณะจัดการโยกย้าย กำลังเร่งก่อสร้างบ้านเรือนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยในเขตเมืองจอมเพ็ด 6 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหลวง บ้านห้วยย้อ บ้านห้วยแข้ บ้านแก้งแคน และบ้านนาซังรวมทั้งหมด 465 ครอบครัว คาดว่าประชาชนจะสามารถโยกย้ายเข้าไปอยู่ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ หลังจากนั้นก็จะเริ่มก่อสร้างเขื่อนและพิจารณาค่าชดเชยให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตามรายงาน โครงการเขื่อนหลวงพระบางจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมด 1,000 กว่าครอบครัว หรือชาวบ้านกว่า 4,600 คน ประกอบด้วยชาวบ้านจากเมืองจอมเพ็ด 465 ครอบครัว เมืองปากอู 72 ครอบครัว เมืองงา แขวงอุดมไซ 520 ครอบครัวและเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี 20 ครอบครัว เขื่อนหลวงพระบางมีกำลังการผลิต 1410 เมกะวัตต์ เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ช.การช่าง ของประเทศไทยและบริษัทเปโตร (PetroViet) ของเวียดนาม

https://www.rfa.org/lao/daily/environment/villagers-affected-by-luangprabang-mekong-dam-reluctant-to-be-relocated-08152019065922.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.