เขื่อนน้ำอู 3 ภาพโดย International Rivers

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2562 สำนักข่าว onenewslaos รายงานว่าได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือแผนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวและเวียดนามขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ โดยที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนการร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะในโครงการที่เวียดนามได้ลงทุน ขณะที่รัฐบาลลาวได้เสนอปัญหาให้เวียดนามช่วยผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการไฟฟ้าของลาวได้เสนอขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากโครงการไฟฟ้าความร้อนและโครงการไฟฟ้าน้ำโม 2 โครงการน้ำกิง 2,3 และน้ำอีมูน น้ำอ่าง น้ำงอน ห้วยกะสวย และห้วยละแง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 465 เมกะวัตต์ โดยสามารถส่งไฟฟ้าผ่านยังสายส่งของเซกะหมาน 1 และ 3 ที่มีอยู่แล้ว สำหรับโครงการเขื่อนน้ำอู 5,6,7 รวมกำลังติดตั้ง 630 เมกะวัตต์ ที่มีแผนจะขายให้กับเวียดนาม ในปี 2021 เป็นต้นไป โดยราคาที่ตกลงกันไว้คือ 6.95 เซนต์ ต่อกิโลวัตต์ และได้มีการเสนอให้เวียดนามสร้างสายส่งไฟฟฟ้าให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันการซื้อขายในปี 2021

“ส่วนโครงงการไฟฟ้าความร้อนอยู่เมืองบัวละพา แขวงคำม่วนมีกำลังติดตั้ง 1,800 เมกะวัตต์ และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน(MOU) ก็ได้มีการส่งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบในการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าร่วมกัน สำหรับโครงการพัฒนาพลังงานที่แขวงเซกอง ที่มีกำลังติดตั้ง 600 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ยังรอคำตอบจากฝ่ายเวียดนามว่า จะรับซื้อไฟฟ้าในเงื่อนไขแบบใด เพื่อให้มีสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ กล่าวว่า

ขณะเดียวกันนายดู เฉิงกวาว ประธานของบริษัท Power China Resources กล่าวว่า บริษัทได้สร้างเขื่อนน้ำอู 7 เขื่อน บนแม่น้ำอูที่ยาว 475 กิโลเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าให้กับสปป.ลาว ภายใต้นโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง(Belt and Road Imitative) บริษัทพาวเวอร์ใชน่า เป็นบริษัทเดียวที่พัฒนาพลังงานบนแม่น้าสายนี้อย่างเต็มระบบ เป็นโครงการแบบ BOT สัญญาสัมปทาน 29 ปี

นายดูยังกล่าวอีกว่า พลังงานจากโครงการเขื่อนน้ำอูทั้ง 7 แห่ง เป็นไปเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของลาว และยังเพื่อตอบสนองการก่อสร้างและตอบสนองโครงการรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน อีกด้วย

ปัจจุบัน สปป.ลาวได้ส่งไฟฟ้าไปยังเวียดนามทั้งหมด 320 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 เมกะวัตต์ในปี 2030
ขณะที่การส่งออกไฟฟ้ามาขายที่ประเทศไทยแล้วกว่า 4,000 เมกะวัตต์ และจะเพิ่มเป็น 6,000 เมกะวัตต์ ในปี 2021 และ 9,000 เมกะวัตต์ในปี 2030 ส่วนขายไฟฟ้ากัมพูชาบริเวณชายแดนของสองประเทศ คาดว่าในปี 2020 จะส่งออกได้ 300 เมกะวัตต์ และปี 2025 เป็น 1,500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ สปป.ลาวยังส่งไฟฟ้าให้กับเมียนมาร์บริเวณชายแดน โดยในปี 2030 จะส่งออกไฟฟ้าได้ 300 เมกะวัตต์ และส่งขายให้มาเลเซียแล้ว 100 เมกะวัตต์และจะเพิ่มเป็น 300 เมกะวัตต์ในปี 2020

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างลาวและเวียดนาม มีแนวโน้มการดึงการลงทุนด้านพลังงานจากเวียดนามมากขึ้น หลังจากมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่า บริษัท PetroViet รัฐวิสาหกิจของเวียดนามกำลังพัฒนาโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าหลวงพระบาง เขื่อนไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงสายหลัก แห่งที่ 5 ร่วมกับบริษัทช.การช่าง ของประเทศไทย

ที่มา
https://onenewslaos.com/%e0%ba%aa%e0%ba%9b%e0%ba%9b%e0%ba%a5%e0%ba%b2%e0%ba%a7-%e0%ba%88%e0%ba%b0%e0%ba%aa%e0%ba%bb%e0%bb%88%e0%ba%87%e2%80%8b%e0%ba%ad%e0%ba%ad%e0%ba%81%e2%80%8b%e0%bb%84%e0%ba%9f%e0%ba%9f%e0%bb%89%e0%ba%b2/?fbclid=IwAR1Z_tTQ56E_pFiOk-8T9DiLbWAIqdEGWUhZFd3uieqYQwqlYUTS-ufES5M

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.