สำนักข่าว laoedaily ของลาวรายงานเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ว่าเขื่อนน้ำเทิน 2 หยุดผลิตกระแสไฟฟ้าและปล่อยน้ำลงคลองสู่แม่น้ำเซบั้งไฟชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเซบั้งไฟ เขตเมืองมะหาไซย บริเวณโรงผลิตกระแสไฟฟ้าใกล้จะล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และรัฐบาลลาว ในสัญญาที่กำหนดไว้ว่า โครงการเขื่อนนำเทิน 2 จะต้องลดอัตราการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำเซบั้งไฟเมื่ออัตราการไหลของแม่น้ำเซบั้งไฟสูงถึงระดับ 14.4 เมตร

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทไฟฟ้าเทิน 2 ได้จัดการประชุมร่วมเกี่ยวกับการหยุดปล่อยน้ำและหยุดทำการผลิตไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเซบั้งไฟสูงขึ้น โดยมี ดร.ดุสิต พิมมะจัน หัวหน้าเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และตัวแทนหน่วยงานปกครองของแขวงคำม่วน และเมืองที่เกี่ยวข้อง เช่น เมืองยมมะลาด มะหาไซย เซบั้งไฟ หนองบกและเมืองไซบูลี แขวงสะหวันะเขตเข้าร่วม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาสัมปทาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับรองว่า ทางบริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ได้หยุดการปล่อยน้ำและขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายริมฝั่งแม่น้ำเซบั้งไฟได้รับทราบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในแต่ละจุดของระบบการวัดระดับน้ำในการบริหารจัดการเก็บน้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง

นายดุสิต พิมมะจัน หัวหน้าเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ได้รายงานข้อมูลภาพรวมในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและแจ้งจุดประสงค์ของการหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าชั่วคราว และหยุดการปล่อยน้ำสู่คลองส่งน้ำสู่แม่น้ำเซบั้งไฟ เนื่องจากพายุเข้าเขตภาคกลางของประเทศและทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 และอ่างตอนบนของเซบั้งไฟ ปริมาณ 175 มิลลิเมตรในวันเดียวทำให้ระดับน้ำแม่น้ำสูงขึ้นถึงระดับเตือนภัย(เขตอันตราย)

นายดุสิตกล่าวว่า ทางบริษัทไฟฟ้าน้ำเทิน 2 จึงได้มีการปิดประตูระบายน้ำจากโรงผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 13.00 น ของวันที่ 3 และเริ่มปิดสำเร็จในเวลา 23.00 น. ในวันเดียวกัน ก่อนระดับน้ำแม่น้ำเซบั้งไฟจะสูง เพื่อรับประกันว่า จะไม่มีปริมาณน้ำจากเขื่อนน้ำเทิน 2 ไหลไปสมทบให้แม่น้ำเซบั้งไฟสูงขึ้นกว่าระดับธรรมชาติ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และปัจจุบันระดับน้ำเซบั้งไฟยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าและปล่อยน้ำในระดับปกติได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเซบั้งไฟลดลง

ทั้งนี้โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 ดำเนินการโดยบริษัท Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC) สร้างเสร็จในปี 2553 กำลังการผลิต 1,020 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สัญญาสัมปทาน 25 ปี ผู้ถือหุ้นของโครงการประกอบด้วย การไฟฟ้าของฝรั่งเศส Electricité de France (40%) Lao Holding State Enterprise (25%) และบริษัท EGGO Group ของไทย 35 %

ที่มา https://laoedaily.com.la/58751/?fbclid=IwAR3D9UmQMSrbgb2afVKJ_h7rBq__BJllYx9a1Pv2EvFL1Sl-GrnQJbXVeoQ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.