สำนักข่าววิทยุเอเชียเสรี รายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ว่า ชาวบ้านใน 7 หมู่บ้านแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ได้ร่วมกันคัดค้านการให้สัมปทานที่ดินกว่า 7,000 เฮกตาร์ แก่บริษัทไทยและถูกบังคับให้โยกย้าย เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างกังวลต่อการเสนอพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่จะมีการพัฒนาโดยบริษัทอมตะนครของไทยจะส่งผลกระทบและทำลายสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งนี้ชาวบ้านในเขตตำบลหลวงน้ำทากล่าวว่า การสัมปทานที่ดินครอบคลุมถึงบ้านห้วยดำ ห้วยฮอม น้ำแดงเหนือ น้ำแดงใต้และอีก 3 หมู่บ้าน

“ชาวบ้านต่อต้านโครงการนี้ แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะรัฐบอกไม่ให้คัดค้านโครงการ” ชาวบ้านกล่าว ขณะนี้โครงการดังกล่าวเสร็จขั้นตอนการสำรวจและเตรียมการจ่ายค่าชดเชยกับชาวบ้าน “อย่างไรก็ตาม พวกเรายังไม่ได้รับการแจ้งจากบริษัทที่ชัดเจนเรื่องค่าชดเชย” ชาวบ้านกล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าทีท้องถิ่นจะดำเนินการกับคนที่คัดค้านโครงการ

ทั้งนี้บริษัทอมตะคอร์เปอเรชั่น ที่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรมและวางแผนจะทำการศึกษาเบื้องต้นใน 2 พื้นที่คือ ตำบลหลวงน้ำทาและตำบลนาเตย ใกล้กับชายแดนลาว-จีน โดยเจ้าหน้าที่ของตำบลหลวงน้ำทากล่าวว่า ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยทางบริษัทได้กำหนดจุดเขตของโครงการสัมปทาน แต่ถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วย ทำให้เดินหน้าไม่ได้

ขณะที่บริษัทอมตะ ได้ส่งรายงานเกี่ยวกับโครงการให้กับฝ่ายจังหวัดรวมถึงการประเมินจำนวนครอบครัวที่อาจจะต้องโยกย้าย เพื่อรอให้รัฐบาลทบทวนข้อเสนอในเดือนกันยายนเพื่อให้มีการอนุมัติโครงการ เอกสารดังกล่าวนั้นประกอบด้วย ผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการในระยะเวลา 18 เดือนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการวางแผนและการลงทุนแขวงหลวงน้ำทา กล่าวว่า ชาวบ้านมีชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและกลัวว่าจะต้องสูญเสียบ้าน ซึ่งบริษัทอมะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า จะลดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับวิถีชาวบ้านได้อย่างไร ส่วนชาวบ้านอีกรายกล่าวว่า ไม่ได้เห็นด้วยกับการสัมปทาน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้เขตอุตสาหกรรมสร้างบนที่ดินและที่นาของหมู่บ้าน และกังวลว่าค่าชดเชยอาจจะน้อยกว่าราคากลางของตลาด

นายวรงค์ ตั้งประพุทธกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทอมตะนคร กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจให้สัมปทานขึ้นอยู่กับรัฐบาลลาว โดยการศึกษาเสร็จแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ต้องโยกย้าย เราได้เตรียมสัญญาสัมปทานและส่งไปให้รัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนนี้ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล”


“ที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะเขาไม่เข้าใจว่าอมตะกำลังจะลงทุนอะไร ตอนนี้พวกเขาเห็นด้วยแล้ว” นายวรงค์กล่าวและว่า ทางแขวงหลวงน้ำทางได้เลือกพื้นที่โครงการของบริษัทอมตะ เพราะว่าบริษัทจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าลาว-จีน ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ พื้นที่โครงการเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังจีน โดยบริษัทอมตะคอร์เปอเรชั่น ได้ลงทุนกว่า 1พันล้านบาทและได้รับสัมปทาน 50 ปี

https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-thailand-concession-10012019165645.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.